รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5504-joomla-3-1-4-stable-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.1.4

ดาวน์โหลดแล้ว
63,846 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.20 MB
รหัส MD5
51333e60106195713990bb31e8367e0c
รหัส SHA1
ab3ca11e038ca27740b9d5ee09e815f1b21a4a71

This is the full download package for Joomla! 3.1.4

ดาวน์โหลดแล้ว
3,360 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.58 MB
รหัส MD5
876cfd5a148992d70750fac991d49a96
รหัส SHA1
c35dbfff52c95f0125aa2d827cb09a6089a41aab

This is the full download package for Joomla! 3.1.4

ดาวน์โหลดแล้ว
2,173 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.64 MB
รหัส MD5
d17c59c79cdd5485764fc5536e5d6f40
รหัส SHA1
9637c8ad54ebd718cffccecbfe71bcfc09891b19

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 3.1 release to 3.1.4

ดาวน์โหลดแล้ว
34,488 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.30 MB
รหัส MD5
e19d66f028369b4ef5db40de9a582909
รหัส SHA1
7305bac70521e7c7bd29529c9e814e0f4e364033

This package is for performing updates from any Joomla! 3.1 release to 3.1.4

ดาวน์โหลดแล้ว
2,019 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.48 MB
รหัส MD5
8081902ad4c21228e22ff8db237e097e
รหัส SHA1
94edbf916bdee6028708cfd0f9ca70bf54a95650

This package is for performing updates from any Joomla! 3.1 release to 3.1.4

ดาวน์โหลดแล้ว
1,813 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.10 MB
รหัส MD5
415af66ac38426afb99afa6864cd2fb9
รหัส SHA1
c18fa74e2534426764eacc1a97c83e190799754c

This package is for performing updates from Joomla! 3.1.3 to 3.1.4

ดาวน์โหลดแล้ว
1,832 ครั้ง
ขนาดไฟล์
341.00 b
รหัส MD5
0fa7cc9147a54312c849021276081a0e
รหัส SHA1
be8a607f399832e93c13e8d1e473d26095cc9bb3

This package is for performing updates from Joomla! 3.1.3 to 3.1.4

ดาวน์โหลดแล้ว
1,710 ครั้ง
ขนาดไฟล์
344.00 b
รหัส MD5
9f3a5174bf8e58fed2e294096fa59414
รหัส SHA1
d1c2efe799107cb90ea877c3e5c3d2a39e8649d2

This package is for performing updates from Joomla! 3.1.3 to 3.1.4

ดาวน์โหลดแล้ว
1,678 ครั้ง
ขนาดไฟล์
345.00 b
รหัส MD5
575d916394a86070168389fa8959e299
รหัส SHA1
d414342edbfd3cf685e187f50b68239287d8d31a

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 or 3.0 to 3.1.4

ดาวน์โหลดแล้ว
10,298 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.28 MB
รหัส MD5
ac0d0b87aa13872f87c4ec53e387a27f
รหัส SHA1
1a2a4577563170d17ded631b415387783d0fb799