รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 30 มิถุนายน 2558 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5589-joomla-3-4-2-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.4.2

ดาวน์โหลดแล้ว
32,088 ครั้ง
ขนาดไฟล์
10.47 MB
รหัส MD5
426c8041f1eec2785c1b1057e34be738
รหัส SHA1
489910d5eaef21bceba4c7cf7d7b52ac78849b0a

This is the full download package for Joomla! 3.4.2

ดาวน์โหลดแล้ว
13,940 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.38 MB
รหัส MD5
6598943c1fd92dc8798ab429ab30540b
รหัส SHA1
ae4180b07bfdf1ac0182411a34a046abbeb56088

This is the full download package for Joomla! 3.4.2

ดาวน์โหลดแล้ว
2,080 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.04 MB
รหัส MD5
cdec3445a80dd20322cbea1be5db501d
รหัส SHA1
c3182323fcb4988f76bb4e149c94830ab1aec4ab

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.0 to 3.4.2

ดาวน์โหลดแล้ว
85,476 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.95 MB
รหัส MD5
5d00a6ca3431e9c268e36a601e0ce48f
รหัส SHA1
94e9d4286bbceaf6e21e35d93dce2ef6c32e0274

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.0 to 3.4.2

ดาวน์โหลดแล้ว
1,671 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.13 MB
รหัส MD5
437277e96771376e835759e3464ffcde
รหัส SHA1
6044a0645fc01a8102018c6fec6b2b0ff8efabbf

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.0 to 3.4.2

ดาวน์โหลดแล้ว
1,704 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.67 MB
รหัส MD5
b0650c7b5eaa9fa066fdc717d6f03ce5
รหัส SHA1
f912fecfe32697c9007b191efe65110dc3635dec

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.1 to 3.4.2

ดาวน์โหลดแล้ว
4,319 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.33 MB
รหัส MD5
21c360635231b570ed336465e8a587d4
รหัส SHA1
42a320b98c94aaa02269e55c77a61cbf08450f74

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.1 to 3.4.2

ดาวน์โหลดแล้ว
1,821 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.72 MB
รหัส MD5
ee18bde883ffa003f19312223614bdb7
รหัส SHA1
071b9d01bfa84fb3530b42a6dc4afe282ee8b005

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.1 to 3.4.2

ดาวน์โหลดแล้ว
1,934 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.36 MB
รหัส MD5
fd4c396093af9d1e719549d3b30edfb8
รหัส SHA1
56d505be817cd34a9773beab113e03ffe82c200a

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.4.2

ดาวน์โหลดแล้ว
14,599 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.98 MB
รหัส MD5
d7086102fe435aa99fdd0cb1062f7d78
รหัส SHA1
fc06666a4f6c76ebc5a254c1cf0e6f44e8b338f1

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.4.2

ดาวน์โหลดแล้ว
1,885 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.10 MB
รหัส MD5
bde9cac8ce39ef3b6024df137f8284f8
รหัส SHA1
23f368adcd796e73b7483fe9e9dbc4f6b93d4aa0

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.4.2

ดาวน์โหลดแล้ว
1,878 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.97 MB
รหัส MD5
e9690ab8454a069d566b3d5b573234b6
รหัส SHA1
94565d8498c40ff3a86e49cb034b0aa1985e96d5