รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2556 14:30
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5523-joomla-3-2-1-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.2.1

ดาวน์โหลดแล้ว
430,234 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.07 MB
รหัส MD5
000d5efdf8f7f50faf622308ef1e6540
รหัส SHA1
5b950056be7bd547588ebb9a16fa203bc641705a

This is the full download package for Joomla! 3.2.1

ดาวน์โหลดแล้ว
17,047 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.27 MB
รหัส MD5
e127cd104fdeb1fc50dbdef184868e51
รหัส SHA1
d9fecafc4376c97f3eb9f35a026ecd938d45fe76

This is the full download package for Joomla! 3.2.1

ดาวน์โหลดแล้ว
3,402 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.10 MB
รหัส MD5
2f2e3128e0983b0a6f344720563c6637
รหัส SHA1
7f0c081ca3606d8a313a3554331aab64984150d2

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.2.0 to 3.2.1

ดาวน์โหลดแล้ว
154,128 ครั้ง
ขนาดไฟล์
972.22 kB
รหัส MD5
d05e2a320608d838a0f0ef794f9254e0
รหัส SHA1
579f4b941f0eee97b89a7e5320aff654fb9711b8

This package is for performing updates from Joomla! 3.2.0 to 3.2.1

ดาวน์โหลดแล้ว
2,830 ครั้ง
ขนาดไฟล์
690.77 kB
รหัส MD5
e8bd721dd1516bbd029920b8f18e3329
รหัส SHA1
58eaf636818f50f9fdd95a865b42556708445394

This package is for performing updates from Joomla! 3.2.0 to 3.2.1

ดาวน์โหลดแล้ว
2,608 ครั้ง
ขนาดไฟล์
523.58 kB
รหัส MD5
bbf504cc2643fcfb6241dba69f47c598
รหัส SHA1
3affdf4e7c6b2a3a927ab055542ca8afe966417c

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.2.1

ดาวน์โหลดแล้ว
150,206 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.02 MB
รหัส MD5
7b69e2b7acb72b0818fe6f4a60db66fe
รหัส SHA1
d84749955f1a1ad4f5315bac5747e1b24bae28d9

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.2.1

ดาวน์โหลดแล้ว
3,788 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.40 MB
รหัส MD5
56c0cdc4a25d4c7101c49517354d0ffe
รหัส SHA1
54b785dd168c958974e477d48905315e2fd44227

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.2.1

ดาวน์โหลดแล้ว
3,391 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.52 MB
รหัส MD5
2bddb6442e329e1de961d168e2b08f58
รหัส SHA1
e2ff25cbc8c6861c36727021690c98204caec0e4