รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 06 กรกฎาคม 2564 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5840-joomla-3-9-28.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.9.28

ดาวน์โหลดแล้ว
5,806 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.61 MB
รหัส MD5
b0421686e42bdff104a0c992609626c3
รหัส SHA1
7bfdf95a11b7398b3f73f29bca73736a548095c5

This is the full download package for Joomla! 3.9.28

ดาวน์โหลดแล้ว
12,877 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.34 MB
รหัส MD5
1cbf0e3c88dc4062f193e8da183c22a0
รหัส SHA1
c784d2ae65979f3ab1a7be9310dc040031516bd6

This is the full download package for Joomla! 3.9.28

ดาวน์โหลดแล้ว
51,995 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.31 MB
รหัส MD5
5c27502737c009f07509603642790241
รหัส SHA1
d619164e99d5fbe6c7e672c9a07d8df3ff6a9c81

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.27 to 3.9.28

ดาวน์โหลดแล้ว
1,308 ครั้ง
ขนาดไฟล์
246.29 kB
รหัส MD5
212b3474a08fe879ef7a28736c2bf855
รหัส SHA1
0a47358ba9c5f09306a8ba82cb0843642e464c3a

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.27 to 3.9.28

ดาวน์โหลดแล้ว
1,194 ครั้ง
ขนาดไฟล์
342.09 kB
รหัส MD5
8993399faa912b47a8e500f207d109ac
รหัส SHA1
6c63314f2daafe3ba9a54b125cb3b99643c17667

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.27 to 3.9.28

ดาวน์โหลดแล้ว
3,180 ครั้ง
ขนาดไฟล์
371.28 kB
รหัส MD5
d3f90a4735d9bbd952cefda07698e010
รหัส SHA1
7d372d0d259668f9412729e7627fa9c344d3700c

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.28

ดาวน์โหลดแล้ว
1,323 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.56 MB
รหัส MD5
b4c174745e34ab38caf41ed0dcb9ddee
รหัส SHA1
832442dfbefe15bc0d6743bcc094284fbbd64b0e

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.28

ดาวน์โหลดแล้ว
1,374 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.56 MB
รหัส MD5
2fd1dfff33d59664f4be63c853498185
รหัส SHA1
f5aeaa9837226d70eb72d64403e332abd79f73a3

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.28

ดาวน์โหลดแล้ว
4,581 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.23 MB
รหัส MD5
3ecde36906c1de7f6672528d4d02f5b0
รหัส SHA1
e838f3061c387913b9f3307d6160759ab76caaa9

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.28.

ดาวน์โหลดแล้ว
906 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.44 MB
รหัส MD5
718c9dabc6df51f28cebd4905b87d48d
รหัส SHA1
330318209883c1eccb2705ae7ab26ea2429a71cf

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.28.

ดาวน์โหลดแล้ว
1,232 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.03 MB
รหัส MD5
948826edcc3b41599f7b17fdbc8ee263
รหัส SHA1
fa2e86adb7cb101eb08ba87cb478811361949f2e

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.28.

ดาวน์โหลดแล้ว
1,047,704 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.80 MB
รหัส MD5
c6c401dec3bcb3b5e05d1352be087bc4
รหัส SHA1
a64af6c4d2c8506282a17948d0504e98c6e001a0