รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 04 ตุลาคม 2560 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5715-joomla-3-8-1-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.8.1

ดาวน์โหลดแล้ว
4,524 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.35 MB
รหัส MD5
b5a7ce3c1241e1e8555235896105d8e2
รหัส SHA1
d574847d23df1c830622b52565da473c058817b7

This is the full download package for Joomla! 3.8.1

ดาวน์โหลดแล้ว
7,466 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.95 MB
รหัส MD5
ca9a5234e6c916fd1e18257d44f8fe79
รหัส SHA1
c3cefb024a2684a40ee8ab6a2cc6c1c3c423fc14

This is the full download package for Joomla! 3.8.1

ดาวน์โหลดแล้ว
171,082 ครั้ง
ขนาดไฟล์
12.83 MB
รหัส MD5
3ac983a2a00d33407b37e6ab3bec979e
รหัส SHA1
b31e97ef16e6030156600b4b9e8073eaf3b28928

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.1

ดาวน์โหลดแล้ว
2,966 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.31 MB
รหัส MD5
1dd270856f543008ba442ad0a55cf602
รหัส SHA1
2e483f1f479dc4905c3360d062378bff7848df40

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.1

ดาวน์โหลดแล้ว
3,435 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.72 MB
รหัส MD5
74ae7d5d5e41d840eb2f33acd40fe781
รหัส SHA1
70a9ab65d91e112003c2a87c912fd713d5dd8d3f

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.1

ดาวน์โหลดแล้ว
769,564 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.35 MB
รหัส MD5
c19bf521b115bcbb208cae9584080041
รหัส SHA1
0e03ef7de623f677438e6f9793685af98474db89

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.0 to 3.8.1

ดาวน์โหลดแล้ว
2,074 ครั้ง
ขนาดไฟล์
106.62 kB
รหัส MD5
b5f5060fcf767786d2ce5b7d73db1749
รหัส SHA1
73e4cf96c9ec4946f78fd0a90d79f7a64c43ce7d

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.0 to 3.8.1

ดาวน์โหลดแล้ว
2,329 ครั้ง
ขนาดไฟล์
134.53 kB
รหัส MD5
2b6295feda2a788a87188b1b29d8d48f
รหัส SHA1
772c5d57039da59bac3f1900b3e2bc442a9502bd

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.0 to 3.8.1

ดาวน์โหลดแล้ว
9,133 ครั้ง
ขนาดไฟล์
163.77 kB
รหัส MD5
8f637a5f875a7d1e5395f3021cb01ba1
รหัส SHA1
04db6f036a7c291fe0e4d4de5d08ec98fd73be5f