ทุกรุ่นที่แนะนำนั้น จะขึ้นอยู่กับจูมล่ารุ่นที่ถูกปล่อยออกมาล่าสุดของแต่ละซีรี่

ความต้องการสำหรับซอฟต์แวร์ที่สนับสนุน

Requirements page on downloads.joomla.org is in progress for the moment we moved the technical requirements to the Manual