รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 08 กันยายน 2558 20:30
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5628-joomla-3-4-4-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.4.4

ดาวน์โหลดแล้ว
28,038 ครั้ง
ขนาดไฟล์
10.52 MB
รหัส MD5
ce8774226e7cbd7a29336c61735fee01
รหัส SHA1
8fdaafbf3a191506c880ac088053247f4a08e328

This is the full download package for Joomla! 3.4.4

ดาวน์โหลดแล้ว
9,398 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.41 MB
รหัส MD5
10d121543c13f1cbcc9561d5a5a116f8
รหัส SHA1
80a465008301c4a33183e95e22cbee8b42ff5289

This is the full download package for Joomla! 3.4.4

ดาวน์โหลดแล้ว
2,494 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.06 MB
รหัส MD5
aa7273b47d73ed8f1ece419c6c5e5355
รหัส SHA1
867c16598b0cceeed5ddd96edf5fa584dc8ffcee

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 3.4 release to 3.4.4

ดาวน์โหลดแล้ว
110,760 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.95 MB
รหัส MD5
85de05b4788cfac018b5b6c1ced88bb9
รหัส SHA1
ee6a29bc6efe9d382b36ece5a177ed7f3e074c2b

This package is for performing updates from any Joomla! 3.4 release to 3.4.4

ดาวน์โหลดแล้ว
2,275 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.75 MB
รหัส MD5
248fc50846191fa4511df4e848197a44
รหัส SHA1
8064c35791b9581eb6f9d9c8efe1167b8e8a8e90

This package is for performing updates from any Joomla! 3.4 release to 3.4.4

ดาวน์โหลดแล้ว
2,087 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.18 MB
รหัส MD5
a1456402c3af144284d3f17c5ea45163
รหัส SHA1
a74dc3258c83c4423d32f62dcec27a3710ec2af6

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.3 to 3.4.4

ดาวน์โหลดแล้ว
303,733 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.44 MB
รหัส MD5
e21cfd4ee3a9f96fae7361dd84775188
รหัส SHA1
7a4ca57dad8bc88a9ddaa0d0cd2dd7095cd4322b

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.3 to 3.4.4

ดาวน์โหลดแล้ว
2,426 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.75 MB
รหัส MD5
335f70efdba0d8953df6f73274486410
รหัส SHA1
cd0040a5b885cf5cd2af434d1e05dad4cbc94ebd

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.3 to 3.4.4

ดาวน์โหลดแล้ว
3,810 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.33 MB
รหัส MD5
a1d17fa4528546a33f89d033b790e6fb
รหัส SHA1
1f2af7a78f1ff5872ee20b1709f5527dc8c31687

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.4.4

ดาวน์โหลดแล้ว
6,248 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.02 MB
รหัส MD5
ff9ff3fffe02ca9f4004e7d4f34a42e4
รหัส SHA1
7ca9c469a56b153b31659c90a85805439620cc12

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.4.4

ดาวน์โหลดแล้ว
2,543 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.12 MB
รหัส MD5
b198b0b20043cc414f70cd3a84786576
รหัส SHA1
a21abbb1099f5c2c3ee1fc095438d37a384f30e6

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.4.4

ดาวน์โหลดแล้ว
1,957 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.00 MB
รหัส MD5
fd22f9a708b234ebbae40f4cd515eef9
รหัส SHA1
c9ae1d010f7942504ed59b96afe871a9bd7f9e6d