รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันเสาร์, 21 มีนาคม 2558 22:30
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5587-joomla-3-4-1-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.4.1

ดาวน์โหลดแล้ว
798,690 ครั้ง
ขนาดไฟล์
10.50 MB
รหัส MD5
09aa3e8cdc4a71e5e02ccd7031e4d42b
รหัส SHA1
73d3b2f14a39015abfe3f8d32f7c2bf26d3e11b7

This is the full download package for Joomla! 3.4.1

ดาวน์โหลดแล้ว
41,056 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.52 MB
รหัส MD5
ea0a13638123a300ecc0759e425a6172
รหัส SHA1
af9c9e8ea2ae318a9161032358542c15d8b4b789

This is the full download package for Joomla! 3.4.1

ดาวน์โหลดแล้ว
15,919 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.15 MB
รหัส MD5
3da8d38b25cc18a2a2e2c794d1d00ecf
รหัส SHA1
ed70ad74c38702ee6569809b5640b8807f55b342

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.0 to 3.4.1

ดาวน์โหลดแล้ว
285,510 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.74 MB
รหัส MD5
571053e8e36fb7b2a8e8ecec4d88b7cb
รหัส SHA1
23f74d682a22f2ace937677e67b9047b15a3d687

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.0 to 3.4.1

ดาวน์โหลดแล้ว
3,669 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.39 MB
รหัส MD5
c99c426c1514796e73cf71a74e955c2d
รหัส SHA1
669a7937a6a00143bb37f5a81c1505fd1bb0d1c1

This package is for performing updates from Joomla! 3.4.0 to 3.4.1

ดาวน์โหลดแล้ว
3,675 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.14 MB
รหัส MD5
5237b1ab195eb04fb5b39a4c44d4e81b
รหัส SHA1
3983091008051f7b4faa0f36e69b60d10057a9b6

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.4.1

ดาวน์โหลดแล้ว
613,765 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.05 MB
รหัส MD5
685250cefa2f758e371d54f34b4cbd70
รหัส SHA1
190490627fa3bebb430040e59db0c3d9da2f1865

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.4.1

ดาวน์โหลดแล้ว
7,525 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.25 MB
รหัส MD5
f7a939f4e47559c5116326a8ddc4034a
รหัส SHA1
77c1f3accf7c502063fb28179115f49066c046be

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.4.1

ดาวน์โหลดแล้ว
7,360 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.12 MB
รหัส MD5
72e96c6da758f58f26a873c324d321f9
รหัส SHA1
5024c6ebcdb55ed5f9b6420217cdad106715357b