รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562 00:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5781-joomla-3-9-14-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.9.14

ดาวน์โหลดแล้ว
6,654 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.60 MB
รหัส MD5
fb04cbb825d4c1abf6b0532c011aecae
รหัส SHA1
ee6b234b558118855f8e1a1570f7ad7518ec0be7

This is the full download package for Joomla! 3.9.14

ดาวน์โหลดแล้ว
16,261 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.34 MB
รหัส MD5
db27e4b6d93fc157269b2300476522a9
รหัส SHA1
5dc6d33a885aabb4fa4ca532ed2779380639fb03

This is the full download package for Joomla! 3.9.14

ดาวน์โหลดแล้ว
90,367 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.29 MB
รหัส MD5
68497ac97aaf511f088834c32b70b578
รหัส SHA1
da5d7dc962a53e48143eb4f683b735eb870875b5

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.13 to 3.9.14

ดาวน์โหลดแล้ว
1,746 ครั้ง
ขนาดไฟล์
126.09 kB
รหัส MD5
2884598420d18cf7205974a9080f8dac
รหัส SHA1
da99d0d9913c443bee4c446396a0a29195e0088d

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.13 to 3.9.14

ดาวน์โหลดแล้ว
2,073 ครั้ง
ขนาดไฟล์
155.65 kB
รหัส MD5
8723ff18d748b2138dd067039614a656
รหัส SHA1
a94068303f5bbe9c287ac32631ac36c1a1e54578

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.13 to 3.9.14

ดาวน์โหลดแล้ว
3,458 ครั้ง
ขนาดไฟล์
233.18 kB
รหัส MD5
2b9a198a5cabb5da9ee6f09ce11e46a3
รหัส SHA1
e45ae896e7df32b47520d0f5adbc23733aab6942

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.14

ดาวน์โหลดแล้ว
1,505 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.52 MB
รหัส MD5
35612afe9c3b59d389d5f4c1a15deeb5
รหัส SHA1
ff27d341968aceed39de86fcc3a7599a2a877e34

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.14

ดาวน์โหลดแล้ว
2,325 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.37 MB
รหัส MD5
420defeca457540d088f2e74807e8ebc
รหัส SHA1
a384d2ce56a4b4420f6b033c1abd1c8356304918

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.14

ดาวน์โหลดแล้ว
3,098 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.77 MB
รหัส MD5
edd45c28bc01b954be413ec46dd9b9e0
รหัส SHA1
b5b2d70d6974633ac194586765a8963aa9c7458f

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.14.

ดาวน์โหลดแล้ว
1,322 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.57 MB
รหัส MD5
dc9aac26d5abb138bf1774b01e21673d
รหัส SHA1
503babc7ea372c7ecae075d111e1ca03d550df9d

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.14.

ดาวน์โหลดแล้ว
2,458 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.04 MB
รหัส MD5
9fb7c640e859d634b1e6419d02f684b3
รหัส SHA1
c7caa735038cada46dca0271702e66e238219c77

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.14.

ดาวน์โหลดแล้ว
695,151 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.78 MB
รหัส MD5
aaec6eb4cd28da603d63748cace9cf28
รหัส SHA1
f8dbfb70675c3c975a6106c6b89a4c48cbe6b334