รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 06 มีนาคม 2557 14:30
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5538-joomla-3-2-3-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.2.3

ดาวน์โหลดแล้ว
1,613,681 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.12 MB
รหัส MD5
2799ac37c5801d64272c2d9bb9af6390
รหัส SHA1
30ec25f98c6ebfe92845d88ce03915bbd1a58722

This is the full download package for Joomla! 3.2.3

ดาวน์โหลดแล้ว
20,579 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.29 MB
รหัส MD5
1da1c0d2bf31fe41201496f575d44d3d
รหัส SHA1
7db53bbc7a04e7192f8175856f3d3cc2e2e205b6

This is the full download package for Joomla! 3.2.3

ดาวน์โหลดแล้ว
3,898 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.13 MB
รหัส MD5
62fdaebc31d748112b6e690d1577cf5b
รหัส SHA1
047ad4b77875c4624b6ce933519ac00903eec272

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 3.2 release to 3.2.3

ดาวน์โหลดแล้ว
157,508 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.35 MB
รหัส MD5
e6366d8bd06a56cbbc7e01aec9789f4b
รหัส SHA1
05c22cd8bad63b47f289ecca314d0c1cc6a0024f

This package is for performing updates from any Joomla! 3.2 release to 3.2.3

ดาวน์โหลดแล้ว
3,095 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.49 MB
รหัส MD5
2fca86e9afcd6aacc850a7b113b1e875
รหัส SHA1
319fba5b4e5d6265c9b0adf61cdc48686eb42a78

This package is for performing updates from any Joomla! 3.2 release to 3.2.3

ดาวน์โหลดแล้ว
3,003 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.83 MB
รหัส MD5
ab5b543e46a0f2603b82b4b0ecb1e106
รหัส SHA1
c7418872cd03da470b15fb069021403d06d0f0f0

This package is for performing updates from Joomla! 3.2.2 to 3.2.3

ดาวน์โหลดแล้ว
184,613 ครั้ง
ขนาดไฟล์
777.49 kB
รหัส MD5
a60e3899df5fb39b9c75d774de164b47
รหัส SHA1
d47623f514f0d607e00aabd4ae418c48823c064f

This package is for performing updates from Joomla! 3.2.2 to 3.2.3

ดาวน์โหลดแล้ว
2,561 ครั้ง
ขนาดไฟล์
605.14 kB
รหัส MD5
c4ca258c21c79c52c6102eb980eb9b6b
รหัส SHA1
f3bfb950fe6a5062b92518a852d2460589ab5a1e

This package is for performing updates from Joomla! 3.2.2 to 3.2.3

ดาวน์โหลดแล้ว
2,616 ครั้ง
ขนาดไฟล์
487.26 kB
รหัส MD5
c902fd6fbbf35ad037a354032ea3060d
รหัส SHA1
47538f073fb8f032c145d78ec05c260b19fe2e47

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.2.3

ดาวน์โหลดแล้ว
176,838 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.66 MB
รหัส MD5
645c76766cb8fdbb23815cd846111b0d
รหัส SHA1
2aa630ef08b948a44dd0d873b1cf8cff9e60536b

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.2.3

ดาวน์โหลดแล้ว
3,876 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.03 MB
รหัส MD5
b504c093400ab9759c93e14c677516c9
รหัส SHA1
8a463aab03983dba409cabaa36850a7f346e8b58

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.2.3

ดาวน์โหลดแล้ว
3,396 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.08 MB
รหัส MD5
199116d4df2ae6c82f1b7b7004896580
รหัส SHA1
fff68797ca91a14bc1d1894ef03e4db2809f6c4d