รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 30 เมษายน 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5546-joomla-3-3-0-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.2.4

ดาวน์โหลดแล้ว
27,686 ครั้ง
ขนาดไฟล์
9.20 MB
รหัส MD5
5b4d9c4a222f9b364b80612346ba21fc
รหัส SHA1
9569a3805cbde974b4e8e39713b535228f0469bd

This is the full download package for Joomla! 3.2.4

ดาวน์โหลดแล้ว
4,573 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.34 MB
รหัส MD5
f24adafd5da34abc0ce4282a7c93fdb1
รหัส SHA1
4c0b1215a4986db0b89ec7c16e05e56fb206db0c

This is the full download package for Joomla! 3.2.4

ดาวน์โหลดแล้ว
3,487 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.21 MB
รหัส MD5
92d54340137e386afe1c757174a175f0
รหัส SHA1
4a31cf650d70477e118494cfa9f4a0c6db32253a

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 3.2 release to 3.2.4

ดาวน์โหลดแล้ว
114,927 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.58 MB
รหัส MD5
63ab8395fb162eea7a2af04ea25ff1bd
รหัส SHA1
4bb6d540287289dbcf6734c4f4a71b61ceab0b55

This package is for performing updates from any Joomla! 3.2 release to 3.2.4

ดาวน์โหลดแล้ว
2,935 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.68 MB
รหัส MD5
dd7a7b5c2b821cb7c86e986897991526
รหัส SHA1
31cc5670e0487832f41fc8dd0fa661d2a9d22153

This package is for performing updates from any Joomla! 3.2 release to 3.2.4

ดาวน์โหลดแล้ว
3,039 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.99 MB
รหัส MD5
2ecdac94f785a0b4f36f184e67bf41d5
รหัส SHA1
016820a560fdc60a68bc96391c28816747849074

This package is for performing updates from Joomla! 3.2.3 to 3.2.4

ดาวน์โหลดแล้ว
107,178 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.15 MB
รหัส MD5
1ebd286c0d4ede1ecf3aafc5d12a5189
รหัส SHA1
4f8a0c79f611035d2a4bd2673944f882b1f9a3aa

This package is for performing updates from Joomla! 3.2.3 to 3.2.4

ดาวน์โหลดแล้ว
2,608 ครั้ง
ขนาดไฟล์
887.06 kB
รหัส MD5
461e04ca1c571b40dbe89fcdab2d340f
รหัส SHA1
b772b8f1e870ec460716081a40591f167698616e

This package is for performing updates from Joomla! 3.2.3 to 3.2.4

ดาวน์โหลดแล้ว
3,088 ครั้ง
ขนาดไฟล์
701.54 kB
รหัส MD5
431ac4c143091700ec0da7516e9c71ba
รหัส SHA1
5142bd932542b3833bd4512722690a9416100008

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.2.4

ดาวน์โหลดแล้ว
131,312 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.72 MB
รหัส MD5
f0000a30178e69b1eae5e78a2e233a3e
รหัส SHA1
83f230ea3b1ca466ef01ac2de6eb6557426ac592

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.2.4

ดาวน์โหลดแล้ว
3,276 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.06 MB
รหัส MD5
a3f5dd81ac5497ee7805fdfbdd3de2c8
รหัส SHA1
b4a145f8da4275ae753173307f0e558e54aa4894

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.2.4

ดาวน์โหลดแล้ว
3,201 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.14 MB
รหัส MD5
16b19ce25d008b9d87193cd606c3f3fb
รหัส SHA1
ed600e54ae3867dae35e834544b55c2b84fcbd8a