รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 28 สิงหาคม 2561 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5743-joomla-3-8-12-release.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 3.8.12

ดาวน์โหลดแล้ว
8,689 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.34 MB
รหัส MD5
08ed4c33c831341bbc6ee762553ed422
รหัส SHA1
a354eb7689fe3077d1a14ba3f8a7327017bafd1b

This is the full download package for Joomla! 3.8.12

ดาวน์โหลดแล้ว
20,716 ครั้ง
ขนาดไฟล์
8.96 MB
รหัส MD5
d6034a62672a6b5e260cb2ca23ae58ac
รหัส SHA1
7aabd8ca23bab22ce10b1d0bbe56b131879e81cc

This is the full download package for Joomla! 3.8.12

ดาวน์โหลดแล้ว
145,516 ครั้ง
ขนาดไฟล์
12.86 MB
รหัส MD5
20f2fe90d9437f2eb79890435d853ca5
รหัส SHA1
92ee3698210bade44fa634647250074e9c1c6ad6

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.11 to 3.8.12

ดาวน์โหลดแล้ว
2,435 ครั้ง
ขนาดไฟล์
171.10 kB
รหัส MD5
a8dd65eae847ee7b1dc8ad4c79330315
รหัส SHA1
2bd16b24ea5345308de4a3838587cdde65333316

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.11 to 3.8.12

ดาวน์โหลดแล้ว
3,217 ครั้ง
ขนาดไฟล์
226.89 kB
รหัส MD5
f321c0a5b485b5f7413fc515c3cdc94e
รหัส SHA1
3e03ab12108a680fd6369574462e288290abee7f

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.11 to 3.8.12

ดาวน์โหลดแล้ว
4,267 ครั้ง
ขนาดไฟล์
292.58 kB
รหัส MD5
db9e6000c27dba6b8df90e63d963c928
รหัส SHA1
13685f0d52b7c6e0901f85a33060ffe7d8b8802d

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.12

ดาวน์โหลดแล้ว
2,461 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.61 MB
รหัส MD5
8c5a01e130b0974dfe3b641317eafda3
รหัส SHA1
67c335b3c5134b2f7e86d475f56f6557e577a55c

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.12

ดาวน์โหลดแล้ว
3,174 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.52 MB
รหัส MD5
f90c3dbf4c19e83521f52abe640bd19a
รหัส SHA1
ce6a7fc020d11ae772a37c4aaf7b65700659a6ed

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.12

ดาวน์โหลดแล้ว
4,132 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.83 MB
รหัส MD5
6e031f8569a835b9607903f2468ca577
รหัส SHA1
61a9eeaf8d66d16fdb5892e6a91aa96c50c1a492

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.12.

ดาวน์โหลดแล้ว
2,362 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.33 MB
รหัส MD5
7d59c131a8064b12079f33443952aa53
รหัส SHA1
ec17065c0f7e00c7cb05a8401c38e9c7ab636a6e

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.12.

ดาวน์โหลดแล้ว
3,713 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.72 MB
รหัส MD5
358d74a2fad2e3d7f4b845ea730d76bc
รหัส SHA1
5ead6e40895f2de0ed5343d5b95b96086257833d

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.12.

ดาวน์โหลดแล้ว
776,513 ครั้ง
ขนาดไฟล์
11.37 MB
รหัส MD5
7b7cd4e157881cd4a044728874915bb8
รหัส SHA1
e3412b9c88e719b05e89adcbe648c2954e543aab