เตือนล่วงหน้า!

ชุดของ Joomla! ไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป เราขอแนะนำให้คุณอัปเกรดเป็น รุ่นล่าสุด มีแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยในการย้ายเวอร์ชั่นของคุณบน เอกสารอย่างเป็นทางการ
รุ่น Joomla! 2.5.28
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 10 ธันวาคม 2557 15:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5574-joomla-2-5-28-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.27
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 01 ตุลาคม 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5568-joomla-2-5-27-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.26
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 30 กันยายน 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5566-joomla-2-5-26-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.25
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 23 กันยายน 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5563-joomla-2-5-25-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.24
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันศุกร์, 25 กรกฎาคม 2557 13:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5556-joomla-2-5-24-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.23
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 24 กรกฎาคม 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5554-joomla-2-5-23-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.22
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5552-joomla-2-5-22-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.21
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 11 มิถุนายน 2557 13:30
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5550-joomla-2-5-21-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.20
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 30 เมษายน 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5545-joomla-2-5-20-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.19
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 06 มีนาคม 2557 14:30
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5537-joomla-2-5-19-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.18
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2557 16:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5530-joomla-2-5-18-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.17
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2556 14:30
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5522-joomla-2-5-17-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.16
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2556 22:30
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5518-joomla-2-5-16-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.15
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5517-joomla-2-5-15-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.14
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5506-joomla-2-5-14-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.13
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5503-joomla-2-5-13-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.12
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5503-joomla-2-5-13-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.11
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันศุกร์, 26 เมษายน 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5498-joomla-2-5-11-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.10
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 24 เมษายน 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5493-joomla-2-5-10-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.9
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5477-joomla-2-5-9-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.8
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2555 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5470-joomla-2-5-8-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.7
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 13 กันยายน 2555 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5463-joomla-2-5-7-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.6
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2555 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5428-joomla-256-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.5
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2555 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5427-joomla-255-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.4
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 02 เมษายน 2555 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5418-joomla-254-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.3
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2555 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5416-joomla-253-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.2
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 05 มีนาคม 2555 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5415-joomla-252-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.1
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2555 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5410-joomla-251-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 2.5.0
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 24 มกราคม 2555 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5403-joomla-250-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 1.7.5
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2555 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5411-joomla-175-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 1.7.4
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 24 มกราคม 2555 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5405-joomla-174-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 1.7.3
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 14 พฤศจิกายน 2554 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5392-joomla-173-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 1.7.2
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 17 ตุลาคม 2554 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5389-joomla-172-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 1.7.1
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 26 กันยายน 2554 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5387-joomla-171-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 1.7.0
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 19 กรกฎาคม 2554 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5380-joomla-170-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 1.6.6
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 26 กรกฎาคม 2554 23:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5383-joomla-166-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 1.6.5
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 11 กรกฎาคม 2554 23:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5378-joomla-165-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 1.6.4
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2554 23:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5374-joomla-164-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 1.6.3
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 18 เมษายน 2554 23:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5370-joomla-163-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 1.6.2
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 14 เมษายน 2554 23:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5368-joomla-162-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 1.6.1
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 07 มีนาคม 2554 23:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5350-joomla-161-released.html

ดูไฟล์

รุ่น Joomla! 1.6.0
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 10 มกราคม 2554 23:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/general-news/5348-joomlar-16-has-arrived.html

ดูไฟล์