เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5477-joomla-2-5-9-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 2.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
614,590 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.57 MB
รหัส MD5
47a0f170b6e0e219c171b9a42304f81e
รหัส SHA1
1f0c8031b54ea497739fcabe0b042af5a71bb8e1

This is the full download package for Joomla! 2.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
14,727 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.24 MB
รหัส MD5
8ca76ac630a565f1fb1ffb288d8f78ea
รหัส SHA1
79aa57a2968a85b0f97ded44610bc22cdf9184fc

This is the full download package for Joomla! 2.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
6,016 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.39 MB
รหัส MD5
7e8dd5527e308d2b19e95b6bce9728bc
รหัส SHA1
d478ad16380ab4aeba84591e5c2d30c031540d07

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
672,967 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.41 MB
รหัส MD5
e26062e7f192d4e6bc5d1e072b5be9bb
รหัส SHA1
cab007d5df91b5458c7cfbca438da70d328d70cf

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
11,586 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.01 MB
รหัส MD5
1035f4ec55e71f346483a05343ce0b6c
รหัส SHA1
d1b2ecee25ed908d163fc4f87f14fdfde5b7287e

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
4,570 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.52 MB
รหัส MD5
6ed9852a76408af71720510549ab2ab7
รหัส SHA1
1291ce6da4a2f9d156485496bfe5d2eb405e50fe

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.8 to 2.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
46,780 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.80 MB
รหัส MD5
20f39f02d3fa7853548bb3cc2df3efda
รหัส SHA1
d349e8cabd77bcd1bd22fa9b1428afd0e3292e34

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.8 to 2.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
5,160 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.47 MB
รหัส MD5
b253298957af7a59e7f2693bba3dd2b6
รหัส SHA1
e04f923b3f1a308384afc93fbf5ef7f947343430

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.8 to 2.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
3,763 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.04 MB
รหัส MD5
e66d09191d070651a7fb7f3321b90b7f
รหัส SHA1
2002c2ec03497b1cfa99a8d3263dc3b8bd2b5d2c

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.9

ดาวน์โหลดแล้ว
22,132 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.64 MB
รหัส MD5
62d8223f7fee6fe231877757a69fef30
รหัส SHA1
6a5ed93534567ec2a0b76ba5e732e0c5a12eefb3