เตือนล่วงหน้า!

This release is part of a Joomla! version that is no longer supported. We encourage you to upgrade to the latest release. Resources are available to help with your migration on our Official Documentation
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 06 มีนาคม 2557 14:30
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5537-joomla-2-5-19-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 2.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
300,373 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.58 MB
รหัส MD5
2431e455c1b4ab6b2ed3ce5bf09917f7
รหัส SHA1
d645718f51254905367bd64c4de4d45433cc0503

This is the full download package for Joomla! 2.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
9,644 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.19 MB
รหัส MD5
e13ea146830ac1a1b3861685e2441f0c
รหัส SHA1
809bd03c7b28bba8e30e67d8a82476caad6eb0a7

This is the full download package for Joomla! 2.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
2,622 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.31 MB
รหัส MD5
e674a285b3710b12e5a2e9078ac499b3
รหัส SHA1
57204f037deeab393086be89577468e9ad963685

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
518,053 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.42 MB
รหัส MD5
bc020ded439092c3282c5614fae93bde
รหัส SHA1
df21720539a15f49d2a24771026de2ee892de479

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
3,995 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.99 MB
รหัส MD5
1bd45f65ad99b0635ccd18d94df268ef
รหัส SHA1
f78fdb7aed692d2f6314ebb0310a8427ae6eeb15

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
2,937 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.50 MB
รหัส MD5
a054bcab752d060fcbad8ad12d4f033d
รหัส SHA1
cea65f80b2aae31e1f15562dd1796d0f03399a45

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.18 to 2.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
10,070 ครั้ง
ขนาดไฟล์
193.20 kB
รหัส MD5
e370e57ac63e7596bcc4c50eb627b199
รหัส SHA1
289a3431d9940bba170bd6f8a2460b166dfa75ce

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.18 to 2.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
2,468 ครั้ง
ขนาดไฟล์
131.96 kB
รหัส MD5
a6ed1666f08d9de46af5a7d3983ebfe9
รหัส SHA1
b7d0c125864b7d68fea99509f3e77dbea48752d0

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.18 to 2.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
2,132 ครั้ง
ขนาดไฟล์
95.30 kB
รหัส MD5
fd0fca18377f0c98463103a2ae4108c0
รหัส SHA1
38195ee0d4805c876a13679df05e479ebff21122

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
5,818 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.38 MB
รหัส MD5
ed1f62274f3ade222b077c345e3431a7
รหัส SHA1
673e25c8aa408baf1a955fdce997d580b9d9fc93

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
2,275 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.19 MB
รหัส MD5
53fe2553ee9587c9e4778356abcaa092
รหัส SHA1
94cb886ad5ac3b9f41a2e4463e7dfdf3e7964324

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.19

ดาวน์โหลดแล้ว
2,437 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.55 MB
รหัส MD5
8d19b40624d372f9d634e59b251a6175
รหัส SHA1
1a717673553389a291ce93e85de9eb94e19a5f22