เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 30 เมษายน 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5545-joomla-2-5-20-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 2.5.20

ดาวน์โหลดแล้ว
233,491 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.58 MB
รหัส MD5
e6bfb0d901d6376986b326189c2e0e57
รหัส SHA1
cff0407dded7df09800001468652c9b4da4040fc

This is the full download package for Joomla! 2.5.20

ดาวน์โหลดแล้ว
8,196 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.19 MB
รหัส MD5
d5776719a990cd5d7811b92e6ae2de3c
รหัส SHA1
fdbbc924aefa737b3d50c52c451efddee2cd6b93

This is the full download package for Joomla! 2.5.20

ดาวน์โหลดแล้ว
2,216 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.31 MB
รหัส MD5
752900d483836b2398d58d95a8c1e3f0
รหัส SHA1
bfa72a93bcabb6a3e2f4a4839b7dc01e26f08778

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.20

ดาวน์โหลดแล้ว
354,538 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.42 MB
รหัส MD5
2cd111ec914f93f48adfa49835f50494
รหัส SHA1
a5cf120d22eaf492fa873f0118941a9b2f102941

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.20

ดาวน์โหลดแล้ว
2,506 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.99 MB
รหัส MD5
503f8f8109618105b94c6f7cc1a50a7c
รหัส SHA1
85b9e23677af32a4ee1b876896b9224a41f0c372

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.20

ดาวน์โหลดแล้ว
2,110 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.50 MB
รหัส MD5
fcc280a847809b227f4ac9ddbe3ca02a
รหัส SHA1
c1129b401d337c9d00ced901c7a18c01e8c8cc67

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.19 to 2.5.20

ดาวน์โหลดแล้ว
9,011 ครั้ง
ขนาดไฟล์
47.60 kB
รหัส MD5
5cb65d2af53a58290dcc6837c38f9eab
รหัส SHA1
bba158cdb70545470526f293b621a7596a96c166

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.19 to 2.5.20

ดาวน์โหลดแล้ว
1,907 ครั้ง
ขนาดไฟล์
37.11 kB
รหัส MD5
2a31ea5715a4f4aaf09a88d445a9db16
รหัส SHA1
d79fa3fd404d619432cbddb532c8ff657abd0832

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.19 to 2.5.20

ดาวน์โหลดแล้ว
1,590 ครั้ง
ขนาดไฟล์
33.17 kB
รหัส MD5
e2fd66a82248e2c338f2aa790c63399e
รหัส SHA1
e5ed8174317f63a1d66a6580d73dd73c4f511697

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.20

ดาวน์โหลดแล้ว
6,869 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.38 MB
รหัส MD5
79af2288f5c35d810c8cecc63272b1db
รหัส SHA1
a6498d894845b1841d7d1edee4513ec3abd66d45

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.20

ดาวน์โหลดแล้ว
1,783 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.19 MB
รหัส MD5
80e3baee66b9c2811c1dbc5d5ac8b6cd
รหัส SHA1
a989a384f78c0950af36d1319af7af0e8121be63

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.20

ดาวน์โหลดแล้ว
1,791 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.55 MB
รหัส MD5
b09fc9692aeba9c9572c25e93517e4e9
รหัส SHA1
48e667c7b4754514c89aabbb61e23403224755e0