เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันศุกร์, 26 เมษายน 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5498-joomla-2-5-11-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 2.5.11

ดาวน์โหลดแล้ว
507,589 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.56 MB
รหัส MD5
0028a144c5a91b708c12dc909fca4409
รหัส SHA1
e721d696298fa59ab11a936ce06a0bfbfeddeacd

This is the full download package for Joomla! 2.5.11

ดาวน์โหลดแล้ว
5,065 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.23 MB
รหัส MD5
fc37656fd2f34b2303a16383e5dfaa4c
รหัส SHA1
d6fb1e05b1cf2b0389cc82b5ed81227e2b8be547

This is the full download package for Joomla! 2.5.11

ดาวน์โหลดแล้ว
2,514 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.39 MB
รหัส MD5
f6aadf82d0e7e6e1fe3816321a6bcb53
รหัส SHA1
4bd7b1efe5d78c0d3cb7566bd5ec75e1b469e5e6

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.11

ดาวน์โหลดแล้ว
739,807 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.42 MB
รหัส MD5
89ce4c07fddddeb3a0028e6d6dde1e21
รหัส SHA1
c76cd33080d7ebcd2e96ad31dd0ce051dfe02a00

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.11

ดาวน์โหลดแล้ว
3,377 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.00 MB
รหัส MD5
3bd3208f0763ec91941ed2224d947ef1
รหัส SHA1
517b809dd49f234456899b7fa579e12420878e06

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.11

ดาวน์โหลดแล้ว
2,189 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.52 MB
รหัส MD5
9bbe8ff6522966bb9b10b680f5fd0878
รหัส SHA1
91f61c73e8052905f7b43e22e948cf2decb65adb

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.10 to 2.5.11

ดาวน์โหลดแล้ว
15,903 ครั้ง
ขนาดไฟล์
34.80 kB
รหัส MD5
0a01b1ef8351a9c4c68ae4b5212b9224
รหัส SHA1
5d716ff5d50f57046fefeb42d81633ab254a4501

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.10 to 2.5.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,592 ครั้ง
ขนาดไฟล์
24.03 kB
รหัส MD5
832c06c37158aa3223254eabdcafc8da
รหัส SHA1
6972099c6a5319d344b46c89a137095d2b5681e6

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.10 to 2.5.11

ดาวน์โหลดแล้ว
1,297 ครั้ง
ขนาดไฟล์
22.93 kB
รหัส MD5
5706bea7f3d0422c2b4e84ed3045905e
รหัส SHA1
f20d76582b8c8dd429bb5d68c557f467c1742bb3

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.11

ดาวน์โหลดแล้ว
8,091 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.64 MB
รหัส MD5
c24d0f463ee5c2797ba764be329ff543
รหัส SHA1
52634f5f5632c62aab8963db29db291c4a379d03