เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 07 มีนาคม 2554 23:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5350-joomla-161-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.6.1

ดาวน์โหลดแล้ว
407,840 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.55 MB
รหัส MD5
1c7deefc95a64514a6951959a59c6bbe
รหัส SHA1
deb9f7b2e194fe75086a4610f52d7788f653491e

This is the full download package for Joomla! 1.6.1

ดาวน์โหลดแล้ว
34,808 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.55 MB
รหัส MD5
bd3d338fc627b0eff0df0aee58c89c15
รหัส SHA1
d45c9e8fab4400b15b7faf1105f736facc1a8621

This is the full download package for Joomla! 1.6.1

ดาวน์โหลดแล้ว
7,559 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.85 MB
รหัส MD5
7b95d1a52ff318c9eb9c0dd1af796b45
รหัส SHA1
f50702ab1d524d47b0b4f86c1a88eaff27a0cb94

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.1

ดาวน์โหลดแล้ว
48,983 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.02 MB
รหัส MD5
b30a73e4a1ebf6c72e1280747bf84136
รหัส SHA1
4c287d481192e2d4cc61fd0bc67d4645c7bdbdae

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.1

ดาวน์โหลดแล้ว
4,773 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.51 MB
รหัส MD5
b4f818f3bee38e5ce84887e94204a24c
รหัส SHA1
8b2ef5e533234919042b98d17767b73b4d6cc3c6

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.1

ดาวน์โหลดแล้ว
2,517 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.32 MB
รหัส MD5
e67c7548651d7951658f3f93bb0736c1
รหัส SHA1
b6d81d83d07f4e9950a87fceefb69c7567f3177d