เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 05 มีนาคม 2555 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5415-joomla-252-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 2.5.2

ดาวน์โหลดแล้ว
134,236 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.61 MB
รหัส MD5
c1f63f6181d985f71f7fefe6a2c5c790
รหัส SHA1
4743d9762c5eb85e2e00fdbff54a09d9bb15f826

This is the full download package for Joomla! 2.5.2

ดาวน์โหลดแล้ว
3,720 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.25 MB
รหัส MD5
fbb5b9eedcbeee19a42cf781a7d31ea6
รหัส SHA1
d8d4fdd6308d2e92d63631f3a4ae29a45ce0e60c

This is the full download package for Joomla! 2.5.2

ดาวน์โหลดแล้ว
2,578 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.38 MB
รหัส MD5
ba41c4a5905e18bd8a2c0c82e162b6e3
รหัส SHA1
c47ee08aa541bb9c21bcf4a90d3aaf799197c507

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.0 to 2.5.2

ดาวน์โหลดแล้ว
120,416 ครั้ง
ขนาดไฟล์
429.73 kB
รหัส MD5
65fe500ec8dee5b5fbbeb4f507b7e838
รหัส SHA1
dfeb870c698c7e415268766d9176e6421a447fe0

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.0 to 2.5.2

ดาวน์โหลดแล้ว
1,742 ครั้ง
ขนาดไฟล์
370.55 kB
รหัส MD5
9206d920f8d20ffb53b43d0f4db08521
รหัส SHA1
e4da949877741e830f56510305137d5b0643c686

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.0 to 2.5.2

ดาวน์โหลดแล้ว
1,767 ครั้ง
ขนาดไฟล์
288.02 kB
รหัส MD5
e9e205b3487e8afe53eef6d1612474d1
รหัส SHA1
3ae97aebb9c4ca2d36c7d9f40812a041d0603879

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.1 to 2.5.2

ดาวน์โหลดแล้ว
21,799 ครั้ง
ขนาดไฟล์
23.28 kB
รหัส MD5
517869611939bc8b6f5d2a56a05f043b
รหัส SHA1
a1b4213eeeb5d0ecd3d1d13aa57c23d76d259db1

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.1 to 2.5.2

ดาวน์โหลดแล้ว
2,346 ครั้ง
ขนาดไฟล์
16.54 kB
รหัส MD5
6be81559e5ffa6ce2e218f0257fea3ca
รหัส SHA1
64a9ad33712326dd9f8e91725702018843ace665

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.1 to 2.5.2

ดาวน์โหลดแล้ว
2,255 ครั้ง
ขนาดไฟล์
14.88 kB
รหัส MD5
887f3242f03b47b8b2104eb59bb99652
รหัส SHA1
cc7cfe80ad82f2f5cb6b9b5124badf2cf37f4bb3

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.2

ดาวน์โหลดแล้ว
29,787 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.71 MB
รหัส MD5
7ac2e9c040ac25305bdf4edb661ff5d7
รหัส SHA1
ca305401dde24ebcedae785a7efee4ec206667b1