เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2555 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5428-joomla-256-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 2.5.6

ดาวน์โหลดแล้ว
809,355 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.51 MB
รหัส MD5
3aa7d7b58bfa4eec3c3724209894d14e
รหัส SHA1
ad34e90e6068db3e9224209a95b8955f09966cda

This is the full download package for Joomla! 2.5.6

ดาวน์โหลดแล้ว
23,947 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.19 MB
รหัส MD5
e259aaf8700f9e126c193920192393db
รหัส SHA1
584b4f84c18f74ec0adf157b713ba5edcc2f9d9a

This is the full download package for Joomla! 2.5.6

ดาวน์โหลดแล้ว
8,511 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.40 MB
รหัส MD5
78fe13d0b8c1dca9baf821bdeb4c05d8
รหัส SHA1
dd724b7604f3e9616313f85b36e772dcbfb285de

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.6

ดาวน์โหลดแล้ว
453,048 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.90 MB
รหัส MD5
63df0d1731fe2e5d65f75f8f482c517c
รหัส SHA1
f2ff92adcdc48dc404f5b950a82bb54fabe80a66

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.6

ดาวน์โหลดแล้ว
5,775 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.37 MB
รหัส MD5
e6298ecb64bcae770b83efcfc8bf59fc
รหัส SHA1
ac437c38ddb241e6207c842bcfef9f77e16445d5

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.6

ดาวน์โหลดแล้ว
4,931 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.07 MB
รหัส MD5
bb11a367bf1e73f6000ff5b788dacaf2
รหัส SHA1
9d99f0f6088cee3145d94d9b915a068ad351f5c3

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.5 to 2.5.6

ดาวน์โหลดแล้ว
46,464 ครั้ง
ขนาดไฟล์
271.84 kB
รหัส MD5
7e80ec847067007c23535ed00b99cc0e
รหัส SHA1
c15ca76f45d597672009cd572e21196ebc29a4d3

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.5 to 2.5.6

ดาวน์โหลดแล้ว
4,616 ครั้ง
ขนาดไฟล์
170.85 kB
รหัส MD5
ba9bc4d394fe2862be930bd3de4430c4
รหัส SHA1
dadeef7348c7ab1ec8b238e91303bd8f43aaed7a

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.5 to 2.5.6

ดาวน์โหลดแล้ว
4,722 ครั้ง
ขนาดไฟล์
117.62 kB
รหัส MD5
2024584ec0c7350fd60256b3d43b0311
รหัส SHA1
8347840d06055371def831308463aeaa2c7a896b

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.6

ดาวน์โหลดแล้ว
78,070 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.62 MB
รหัส MD5
a986956daba56336d8f207a06309bfbc
รหัส SHA1
a46a85dc28d239cb6e7e4e59929b9dac5f50ba7d