เตือนล่วงหน้า!

This release is part of a Joomla! version that is no longer supported. We encourage you to upgrade to the latest release. Resources are available to help with your migration on our Official Documentation
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 26 กรกฎาคม 2554 23:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5383-joomla-166-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.6.6

ดาวน์โหลดแล้ว
46,448 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.70 MB
รหัส MD5
3b7c561edd46e7c69721137137de86e8
รหัส SHA1
6f2d3c9e5724324f33e86d969c836da02c69d109

This is the full download package for Joomla! 1.6.6

ดาวน์โหลดแล้ว
6,276 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.62 MB
รหัส MD5
51190b62b53bf44ebbdc347aa2f71784
รหัส SHA1
a780c719480aea7ae1fe0b30b5fba3011e500d5c

This is the full download package for Joomla! 1.6.6

ดาวน์โหลดแล้ว
2,654 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.87 MB
รหัส MD5
78898abf3fc84b9c8266d0098d69536c
รหัส SHA1
ad57d46515c909d232722ec965cc7cb9c8870d9a

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 1.6 release to 1.6.6

ดาวน์โหลดแล้ว
14,455 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.64 MB
รหัส MD5
5fc32386a02be04380d8f5280bcad520
รหัส SHA1
f62cc7475a4cc9798a45f8e51d00a2fbb42e84e7

This package is for performing updates from any Joomla! 1.6 release to 1.6.6

ดาวน์โหลดแล้ว
3,774 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.80 MB
รหัส MD5
5aa289a53632f07a68f1a00f70436546
รหัส SHA1
4cd445288dd5a768af691c5a08052e298f5c255a

This package is for performing updates from any Joomla! 1.6 release to 1.6.6

ดาวน์โหลดแล้ว
3,366 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.44 MB
รหัส MD5
2ebdc5a9e8e734334f1401f860230dd8
รหัส SHA1
060e80cf345ed497623bf7381321a0a0ee579470

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.5 to 1.6.6

ดาวน์โหลดแล้ว
7,415 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.76 kB
รหัส MD5
d38ddd4fc0001563a4cfd4f8b7ae5167
รหัส SHA1
0ac95709d279b993c5a98e61c7dc85aceef254a7

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.5 to 1.6.6

ดาวน์โหลดแล้ว
4,715 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.96 kB
รหัส MD5
dd35e03a3b860e82e17bd9a6e1619098
รหัส SHA1
55eca9dea052cf49e9604b17c9baf4167c2ccb18

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.5 to 1.6.6

ดาวน์โหลดแล้ว
1,851 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.88 kB
รหัส MD5
28dd4f43016bd8801da59b3abd9969de
รหัส SHA1
3c88c14f580d214687a34d92feeef99032a1f52e