เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 10 มกราคม 2554 23:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/general-news/5348-joomlar-16-has-arrived.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.6.0

ดาวน์โหลดแล้ว
780,514 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.99 MB
รหัส MD5
78101469100bb0a350970adc4145ad49
รหัส SHA1
637c48cd86441ed604e55a20fcdf5183a627d6c1

This is the full download package for Joomla! 1.6.0

ดาวน์โหลดแล้ว
75,041 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.93 MB
รหัส MD5
3ae292eb66c8f2a45825df634c0f49ed
รหัส SHA1
fad3fcaad5b10cdd6941a21400fef664df71d356

This is the full download package for Joomla! 1.6.0

ดาวน์โหลดแล้ว
73,615 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.16 MB
รหัส MD5
34b38395f559fe55c5f20ffc90e41ab8
รหัส SHA1
fb32f3ab3ff6b7781fad88a414d7543c06e1ec1d

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่