เตือนล่วงหน้า!

This release is part of a Joomla! version that is no longer supported. We encourage you to upgrade to the latest release. Resources are available to help with your migration on our Official Documentation
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 10 ธันวาคม 2557 15:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5574-joomla-2-5-28-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 2.5.28

ดาวน์โหลดแล้ว
375,816 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.73 MB
รหัส MD5
905ef89c26067973ef5932ed0298c47e
รหัส SHA1
de3ab1fadce85bbd3ecddadc6a828cfbcd513e00

This is the full download package for Joomla! 2.5.28

ดาวน์โหลดแล้ว
51,315 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.33 MB
รหัส MD5
d9ad7e999ee75195a8fbc2b92df3895c
รหัส SHA1
3fbeee4b5dabc993c8751d2ae696adbae2e7e7c5

This is the full download package for Joomla! 2.5.28

ดาวน์โหลดแล้ว
24,773 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.46 MB
รหัส MD5
97b405f539bcaf73f356863b4bd652cf
รหัส SHA1
35e529a131514080c99e6fe41f484a8a628f9ea7

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.28

ดาวน์โหลดแล้ว
1,381,371 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.60 MB
รหัส MD5
f10078ef7f906c7ca518fdbdb97d44aa
รหัส SHA1
6c17781bcc08b5c53c917241e58189979033c8c4

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.28

ดาวน์โหลดแล้ว
17,557 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.16 MB
รหัส MD5
7f873712b29d067f8f29eb6e7333fbed
รหัส SHA1
725b8d05d0b4472a88845db9bf7a939d54fd92bc

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.28

ดาวน์โหลดแล้ว
13,371 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.64 MB
รหัส MD5
154d3e66cfee0ce6ea79668ba3df27eb
รหัส SHA1
15be485f05e7c07b3a46e03c69c94d36807aff7d

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.27 to 2.5.28

ดาวน์โหลดแล้ว
23,932 ครั้ง
ขนาดไฟล์
405.13 kB
รหัส MD5
84f4832ca17f9b3fc0a8d65b08771736
รหัส SHA1
03d6f00d642c0609a5ab31fd8a0a76480f6bde6d

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.27 to 2.5.28

ดาวน์โหลดแล้ว
10,677 ครั้ง
ขนาดไฟล์
366.88 kB
รหัส MD5
4fb0af090d4bf7398260ba0d30a4d12c
รหัส SHA1
7587bf1c33559ffbd5e49d6f4f02556513968d90

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.27 to 2.5.28

ดาวน์โหลดแล้ว
13,094 ครั้ง
ขนาดไฟล์
306.47 kB
รหัส MD5
cc222c55c57e80c8958ab64ea25f6540
รหัส SHA1
f3ec07a8d2683f19b7945ebd70078e66788805c2

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.28

ดาวน์โหลดแล้ว
68,183 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.53 MB
รหัส MD5
1eec1392f53543d53529e1e035b2e847
รหัส SHA1
fa32b439b52ff233ce4187611a9dbe8c1ee09131

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.28

ดาวน์โหลดแล้ว
14,013 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.33 MB
รหัส MD5
02bc1e01a552acbafab10ff14964d429
รหัส SHA1
0146ed2c66debafa33a24e3052147341a6e9de58

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.28

ดาวน์โหลดแล้ว
12,582 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.64 MB
รหัส MD5
ed14208d2d9df01392e608235fe60bd3
รหัส SHA1
80e1f11132aaa2947a2e8fd214ba946cf15bf225