เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 18 ธันวาคม 2556 14:30
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5522-joomla-2-5-17-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 2.5.17

ดาวน์โหลดแล้ว
205,578 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.58 MB
รหัส MD5
4b985e44a49bd65ec606868a890449dc
รหัส SHA1
80ca73aea28d855967b7c485c4b10b45127fd2f3

This is the full download package for Joomla! 2.5.17

ดาวน์โหลดแล้ว
8,531 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.19 MB
รหัส MD5
12e6f918b1e806f354b689cb4ccff7d9
รหัส SHA1
06ff0c47a160fe9f44106e890268fc2f72d6a2f4

This is the full download package for Joomla! 2.5.17

ดาวน์โหลดแล้ว
2,147 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.31 MB
รหัส MD5
749a36b6b95864e3ceb31732ee07185c
รหัส SHA1
14981c126f560aad9bc1ead9dd76de0a59669956

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.17

ดาวน์โหลดแล้ว
484,066 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.43 MB
รหัส MD5
0a96de099363fd326c167bd29a8eda91
รหัส SHA1
aa16dc3a08ff0f9a72779a5f374b89183b2a30f1

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.17

ดาวน์โหลดแล้ว
2,968 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.01 MB
รหัส MD5
1ca9a8b0462f2df9b945da2b1974b926
รหัส SHA1
cf605d419e57fa48d39bf530cfa2506bdcd4fbe4

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.17

ดาวน์โหลดแล้ว
2,382 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.52 MB
รหัส MD5
29db938ba882e7592f0d15ea85c99ec5
รหัส SHA1
b7d8ba9215bcfbef4fd970708acae2a019b06199

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.16 to 2.5.17

ดาวน์โหลดแล้ว
10,832 ครั้ง
ขนาดไฟล์
174.73 kB
รหัส MD5
1bbbb1cb255a8d7fc07ea95c637bb11a
รหัส SHA1
559c58913abfc9a07fbd28cbdcaeee832c190446

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.16 to 2.5.17

ดาวน์โหลดแล้ว
2,480 ครั้ง
ขนาดไฟล์
125.35 kB
รหัส MD5
8ebc24a400c04124c836bba08d116570
รหัส SHA1
aaeb32cbccc69799fb967f11b3ed12fbc51b2d20

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.16 to 2.5.17

ดาวน์โหลดแล้ว
2,051 ครั้ง
ขนาดไฟล์
93.47 kB
รหัส MD5
5ef7f7242cb80ed138a5fc7404d1ca10
รหัส SHA1
d2d9dd3c8c08e020a809362b39a6ec6d2b837401

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.17

ดาวน์โหลดแล้ว
9,794 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.65 MB
รหัส MD5
947d214d50df569f88ec675e5de5798e
รหัส SHA1
d0e9fd4cfc693a7309d8588f1b15819e2cf94185

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.17

ดาวน์โหลดแล้ว
2,187 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.45 MB
รหัส MD5
1434b71e8417181dff7e3d2a88e83b2e
รหัส SHA1
7edbe9ce60820a7bb239a6c21f88c075e63a2eb7

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.17

ดาวน์โหลดแล้ว
2,074 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.75 MB
รหัส MD5
c52108947a98d506e2230f04d1ff512b
รหัส SHA1
60e0e7ec878a685d2778421a85af6e3ca8cb4192