เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5517-joomla-2-5-15-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 2.5.15

ดาวน์โหลดแล้ว
8,679 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.57 MB
รหัส MD5
1e0b8df5b57297978117de5bde1492d0
รหัส SHA1
f8a41f55f93c21a604fcb20f9f8efb74e81736ec

This is the full download package for Joomla! 2.5.15

ดาวน์โหลดแล้ว
2,066 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.19 MB
รหัส MD5
aec7ba0a9344e93a5a9d211cd6cb036a
รหัส SHA1
16941a5f8bdde19f4bbfdc96c58d166afa70aad1

This is the full download package for Joomla! 2.5.15

ดาวน์โหลดแล้ว
1,419 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.31 MB
รหัส MD5
2bad54e74744e608e7cd181faaf417ce
รหัส SHA1
2a264062a3abffe52073687b09ab6616a2b4f772

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.15

ดาวน์โหลดแล้ว
13,320 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.43 MB
รหัส MD5
8b934b926796de1da8f3692fd2ec0f4c
รหัส SHA1
219d7560a67f25243907f6f0da947d420cdb6a5c

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.15

ดาวน์โหลดแล้ว
1,238 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.01 MB
รหัส MD5
49d3745fa2fb8e7404288fe6099e078f
รหัส SHA1
3c815dc040d58257586883a15003d02f953f4d28

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.15

ดาวน์โหลดแล้ว
1,092 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.52 MB
รหัส MD5
39acd000793673017af5c766564955de
รหัส SHA1
00d4cbcbd1cb574fdcaddfcd4bfd06a8c053d93c

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.14 to 2.5.15

ดาวน์โหลดแล้ว
3,838 ครั้ง
ขนาดไฟล์
207.37 kB
รหัส MD5
38691aedc6dab38f021d2d4705261afc
รหัส SHA1
aaa75ccaa101b8d472eb34b7bedd4cd2f0f9edb4

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.14 to 2.5.15

ดาวน์โหลดแล้ว
1,195 ครั้ง
ขนาดไฟล์
153.58 kB
รหัส MD5
b21530ec9ba1700c8dc01921eca26d30
รหัส SHA1
117f3f0225e7062388f036c504de30dcd49ae56c

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.14 to 2.5.15

ดาวน์โหลดแล้ว
1,303 ครั้ง
ขนาดไฟล์
118.94 kB
รหัส MD5
c5b29955735eb4f8114916d78827ff91
รหัส SHA1
eafe2b5545744179b2882964bdb2d807ef906285

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.15

ดาวน์โหลดแล้ว
2,043 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.64 MB
รหัส MD5
416860cf2030346ab7711d2df731cc49
รหัส SHA1
de1e8fd62f83af0590d8ce9c4297ef717546e4e2