เตือนล่วงหน้า!

This release is part of a Joomla! version that is no longer supported. We encourage you to upgrade to the latest release. Resources are available to help with your migration on our Official Documentation
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2556 22:30
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5518-joomla-2-5-16-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 2.5.16

ดาวน์โหลดแล้ว
161,740 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.57 MB
รหัส MD5
db784a4ebcbc10466ccbb6bd0abe0076
รหัส SHA1
f1633183ff12574c1f8525367009c9d965917810

This is the full download package for Joomla! 2.5.16

ดาวน์โหลดแล้ว
2,543 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.19 MB
รหัส MD5
08326595a9219d954341ea52a9b8047f
รหัส SHA1
0442f9df92567bf976b9cde17ca9d02eb067d53e

This is the full download package for Joomla! 2.5.16

ดาวน์โหลดแล้ว
2,105 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.31 MB
รหัส MD5
f88031d50531a696c121ba0a8dd06fc9
รหัส SHA1
8ae24bbeaf5edfeb08330e268fb6f4e1755a0cb6

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.16

ดาวน์โหลดแล้ว
390,245 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.43 MB
รหัส MD5
1f8845aea6483d3c98397440c9cc2972
รหัส SHA1
0c1f55ee8d95fa596b5629f0f5bdcaa3ee8f1309

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.16

ดาวน์โหลดแล้ว
3,530 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.01 MB
รหัส MD5
679bb309318378d0e6c3890fa7a608f6
รหัส SHA1
02c9ef63430f04b2858e80a86434b991defaa318

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.16

ดาวน์โหลดแล้ว
2,427 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.52 MB
รหัส MD5
def171cf26976ee920fc54d9618b1dc2
รหัส SHA1
ac96b05099bcd97cd7156089dcb901c4cf5ecc2b

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.15 to 2.5.16

ดาวน์โหลดแล้ว
8,791 ครั้ง
ขนาดไฟล์
33.89 kB
รหัส MD5
1593972ed9a4102ec1828c454b6a2913
รหัส SHA1
66e2734a399b9c568be0c783fdd0983c5591b335

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.15 to 2.5.16

ดาวน์โหลดแล้ว
1,919 ครั้ง
ขนาดไฟล์
22.66 kB
รหัส MD5
e5bf27dbaa1f21c1af05d19881b84789
รหัส SHA1
4f7ac1bf6a621cd9e73281436c6372be46e95ddb

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.15 to 2.5.16

ดาวน์โหลดแล้ว
1,983 ครั้ง
ขนาดไฟล์
21.33 kB
รหัส MD5
fd7d3aa122984bca8d57f08822fb4b09
รหัส SHA1
6d98891a2aa1ddd2241f46d9cdf7700632527f94

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.16

ดาวน์โหลดแล้ว
5,857 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.65 MB
รหัส MD5
a36b40efa420e575a4ef6afef7f51325
รหัส SHA1
ff4bdec74e92002d21ac09e77b4da2731cfdf1cf