เตือนล่วงหน้า!

This release is part of a Joomla! version that is no longer supported. We encourage you to upgrade to the latest release. Resources are available to help with your migration on our Official Documentation
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 23 กันยายน 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5563-joomla-2-5-25-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 2.5.25

ดาวน์โหลดแล้ว
32,886 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.59 MB
รหัส MD5
a3616f6d994791488b4a5d73a87e26f6
รหัส SHA1
875f18f1ff7d725e3adbc7e1f98b92b2ead0f796

This is the full download package for Joomla! 2.5.25

ดาวน์โหลดแล้ว
12,573 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.19 MB
รหัส MD5
32395fe2586fdf713800328559d8a0a9
รหัส SHA1
64a360a5b3826c3def8348873208e52cb3e27f71

This is the full download package for Joomla! 2.5.25

ดาวน์โหลดแล้ว
1,733 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.31 MB
รหัส MD5
62836349f9f3821dee0a324893ad9db9
รหัส SHA1
6ba6dde9312e78b2289089ec4b688f6cdd1a2922

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.25

ดาวน์โหลดแล้ว
119,206 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.42 MB
รหัส MD5
c3e2d52f12ddcddb5d973dcae80f943b
รหัส SHA1
f75bdfe8c1100afd514e949498dc9f583cabdb6c

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.25

ดาวน์โหลดแล้ว
1,763 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.00 MB
รหัส MD5
f1d8940069abb7aa5879cc5706c35f2f
รหัส SHA1
54e30c89fb9288573c1c7be3088771facd18a264

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.25

ดาวน์โหลดแล้ว
1,615 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.50 MB
รหัส MD5
7c9cf3ae833097d3264e654701353d22
รหัส SHA1
a7edf651c4e7c247646b5e28119b032f44e8a1e1

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.24 to 2.5.25

ดาวน์โหลดแล้ว
5,219 ครั้ง
ขนาดไฟล์
117.17 kB
รหัส MD5
441f1a3fffc3418a6cae8ba6bdbb8777
รหัส SHA1
68e2afda2fb0c04315948517c319f858d0eafe02

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.24 to 2.5.25

ดาวน์โหลดแล้ว
1,555 ครั้ง
ขนาดไฟล์
89.93 kB
รหัส MD5
c85eeaef305e47768f4ee1df5ec8b374
รหัส SHA1
950e47b1b575f330ac22e6f341f04a76284c6619

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.24 to 2.5.25

ดาวน์โหลดแล้ว
1,442 ครั้ง
ขนาดไฟล์
74.88 kB
รหัส MD5
b88ba384771c391e716fa68f16e82155
รหัส SHA1
88588145d8cbfbf4b05d64c8b7b321b506fb5099

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.25

ดาวน์โหลดแล้ว
2,239 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.38 MB
รหัส MD5
04fb857cc7071fc0e1a71d8c5431d609
รหัส SHA1
6f70ef38ba5f1516832e087914b417095b2943c5

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.25

ดาวน์โหลดแล้ว
1,581 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.19 MB
รหัส MD5
c0a9a292aab2c415284b63a234d26a24
รหัส SHA1
a2a138a290c8ee9d873ac181d740fc37ebdcd1bb

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.25

ดาวน์โหลดแล้ว
1,537 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.54 MB
รหัส MD5
eef72c9122b27add0770ad5bc660c554
รหัส SHA1
8d5c1c58f98ee6efc0ae28979823e58f6a6cde56