เตือนล่วงหน้า!

This release is part of a Joomla! version that is no longer supported. We encourage you to upgrade to the latest release. Resources are available to help with your migration on our Official Documentation
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 19 กรกฎาคม 2554 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5380-joomla-170-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.7.0

ดาวน์โหลดแล้ว
757,828 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.85 MB
รหัส MD5
6843f8f45cea7a4add1a727ba7b34600
รหัส SHA1
af7f381fe0abf0fe01e985286b7142cfd36796cc

This is the full download package for Joomla! 1.7.0

ดาวน์โหลดแล้ว
20,994 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.77 MB
รหัส MD5
19451c0352e4c72d871cc8817126286a
รหัส SHA1
b341c7698d07b9124dcd379cd140dfa02aa55d1a

This is the full download package for Joomla! 1.7.0

ดาวน์โหลดแล้ว
9,016 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.99 MB
รหัส MD5
f7b1eea0e4230b2256c492b1a0626bfe
รหัส SHA1
9f19411fc9e365a90cf10c4e7818c1ba91b57fee

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.5 to 1.7.0

ดาวน์โหลดแล้ว
204,837 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.18 MB
รหัส MD5
78e99d08cfd9fa7a7daf6e28df931f6f
รหัส SHA1
1de7818c72f486c4aae464aabb83d5f2ff6f85ad

This package is for performing updates from any Joomla! 1.6 to 1.7.0

ดาวน์โหลดแล้ว
117,400 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.32 MB
รหัส MD5
a042ef1aa59b425357d25ab5cf2c2eee
รหัส SHA1
9f5940c62dbc2d36ee514b87b9fcabff12e41dd6