เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 18 เมษายน 2554 23:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5370-joomla-163-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.6.3

ดาวน์โหลดแล้ว
641,846 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.61 MB
รหัส MD5
dea77e62034f3160a76c0c5d85775813
รหัส SHA1
b8661b8939fd1582ebc54ff57ddd33bade8bbdd5

This is the full download package for Joomla! 1.6.3

ดาวน์โหลดแล้ว
12,956 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.59 MB
รหัส MD5
97235c39f30af43222165811deabc9ec
รหัส SHA1
09fac05bf5864d7ad34652c6fbd756d70f759dfa

This is the full download package for Joomla! 1.6.3

ดาวน์โหลดแล้ว
5,415 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.88 MB
รหัส MD5
0913a39a9f045871620ccf66e9702989
รหัส SHA1
280cd9fd3d9547768d5298974649b1db5309df82

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.3

ดาวน์โหลดแล้ว
9,500 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.59 MB
รหัส MD5
f207b0570f4be64f056eeeb464a213d8
รหัส SHA1
392e3fa487dc8b9dd7f53d76339d7d2e1426dcb9

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.3

ดาวน์โหลดแล้ว
3,614 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.79 MB
รหัส MD5
82f963c91581065de617f8ca349c9549
รหัส SHA1
4741cc03bb46505f57e6aca70165a9164cb859ed

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.3

ดาวน์โหลดแล้ว
3,781 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.43 MB
รหัส MD5
d17d7143de537b055b8348a721d1e0ec
รหัส SHA1
8a88304654ed29576d4d37b9fb06ca0e1995f9a5

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.1 to 1.6.3

ดาวน์โหลดแล้ว
10,901 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.19 MB
รหัส MD5
cf9ad6a0727b2f53a74e2ae059a3dac3
รหัส SHA1
f0f9635e56e90e328bd97177b0effa68f4c8a808

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.1 to 1.6.3

ดาวน์โหลดแล้ว
2,687 ครั้ง
ขนาดไฟล์
704.17 kB
รหัส MD5
ff14dd126555618f26fd820423e19126
รหัส SHA1
4e9854a461c679411809311d5a35e9bbf8c96512

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.1 to 1.6.3

ดาวน์โหลดแล้ว
2,444 ครั้ง
ขนาดไฟล์
498.87 kB
รหัส MD5
0fb4dab548cb504c611794414ec9a4d0
รหัส SHA1
77a416bd4d8a258883271cad85847ecd6e5930d9

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.2 to 1.6.3

ดาวน์โหลดแล้ว
38,275 ครั้ง
ขนาดไฟล์
20.35 kB
รหัส MD5
8f0ee282d3cb102f896da3de463729cc
รหัส SHA1
1c911c90fd4ebf95ae6d47ea37e865909fc3d926

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.2 to 1.6.3

ดาวน์โหลดแล้ว
4,253 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.53 kB
รหัส MD5
06888e4e578dffec1c42386cc0547ffe
รหัส SHA1
0124bc03a517a68691abe236fea98e10ddbd3e15

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.2 to 1.6.3

ดาวน์โหลดแล้ว
2,369 ครั้ง
ขนาดไฟล์
12.99 kB
รหัส MD5
4d8b04d4b15d599238363f8758edf2a9
รหัส SHA1
5ee9345a2f7ad54b87c98677dec88cd683b4d9cd