เตือนล่วงหน้า!

This release is part of a Joomla! version that is no longer supported. We encourage you to upgrade to the latest release. Resources are available to help with your migration on our Official Documentation
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2557 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5552-joomla-2-5-22-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 2.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
162,879 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.58 MB
รหัส MD5
7528b9803e7978854d64b8c8f000f4f8
รหัส SHA1
4326d38cc6a39ef5be1bf675731ca19abea36953

This is the full download package for Joomla! 2.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
7,912 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.19 MB
รหัส MD5
19e17128593d77ad46393183d697eff3
รหัส SHA1
0747ca1c651403c60d2af86307944ab2bd777985

This is the full download package for Joomla! 2.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,269 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.31 MB
รหัส MD5
97be833737b8719802ec05bf59cfe3bf
รหัส SHA1
89af36efee1483788b82453c9f33530a5d1fbe68

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
329,160 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.42 MB
รหัส MD5
c918224e6747206d223f6bb3c0fddfd5
รหัส SHA1
9d30b05bfc65c1d70c65834bc1633546076f27de

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,981 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.99 MB
รหัส MD5
f9a83964ff37aa591e41710d2895c6bb
รหัส SHA1
806e75186ec371dbe2a73bfc2975edc924f585b1

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,501 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.50 MB
รหัส MD5
4d9d1ee12116a679826cf8bee6160011
รหัส SHA1
38fa84dcfda2547a9ddedf20cafdc13908d6094e

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.21 to 2.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
3,879 ครั้ง
ขนาดไฟล์
30.42 kB
รหัส MD5
64df408cd40bf2dee0ff3c81358951aa
รหัส SHA1
e2c22cfaf7ce16888a9fb1ea801ced9e8d0466c3

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.21 to 2.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
1,715 ครั้ง
ขนาดไฟล์
23.25 kB
รหัส MD5
88257b809053338eae308b27c9712647
รหัส SHA1
79fda90107f1ac3102d64564733984fd1ba01883

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.21 to 2.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
1,775 ครั้ง
ขนาดไฟล์
21.70 kB
รหัส MD5
aa7bc7f438d8d1cd73cd9ad1086245f6
รหัส SHA1
d53b2313ae4c369ff37d71f9d9f7a7e0078b9250

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
4,377 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.38 MB
รหัส MD5
acbcd1de6fb847d71d77c7ac9e918ae3
รหัส SHA1
39a2b3e379fac7db108b5486259c0ee22091305d

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,513 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.19 MB
รหัส MD5
73c4a3a43a530c3078da046b0303f1a1
รหัส SHA1
4b72c91a7d174dc3d76867644d345a8cc96fc239

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.22

ดาวน์โหลดแล้ว
2,182 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.55 MB
รหัส MD5
a2a66d1675393118568223797c506448
รหัส SHA1
7d3e3692932bebb4149a7525fddc7fd15a3f9afa