เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 11 กรกฎาคม 2554 23:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5378-joomla-165-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.6.5

ดาวน์โหลดแล้ว
106,837 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.70 MB
รหัส MD5
1d0ec9c691c0f59c4257978dc7b2078e
รหัส SHA1
3e88ef088770685e8cb45a72bc7bcb10ba753fbb

This is the full download package for Joomla! 1.6.5

ดาวน์โหลดแล้ว
3,712 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.62 MB
รหัส MD5
2fd0da96df22c7f343d0517a5030fd8c
รหัส SHA1
8b9af3406761426d99b4ddb7211a716adbd10d41

This is the full download package for Joomla! 1.6.5

ดาวน์โหลดแล้ว
2,920 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.87 MB
รหัส MD5
f07a1c473246971e6b47363efe5635b8
รหัส SHA1
7b22efcd1847ee3c0bd59c03d0698f58230dffa4

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 1.6 release to 1.6.5

ดาวน์โหลดแล้ว
27,680 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.64 MB
รหัส MD5
b3b28971182487a4bd82656eaa727a4c
รหัส SHA1
3bbe8964771cbc6228b31235f476a04064e95b3e

This package is for performing updates from any Joomla! 1.6 release to 1.6.5

ดาวน์โหลดแล้ว
5,133 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.80 MB
รหัส MD5
6fe4510ae697324de286f04861ba676c
รหัส SHA1
6e3183991b2d27596d42839e37a53440f2518230

This package is for performing updates from any Joomla! 1.6 release to 1.6.5

ดาวน์โหลดแล้ว
3,167 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.44 MB
รหัส MD5
a99eeb86efbb6827c50f677c30d7ead4
รหัส SHA1
f288d67f7870e1db1fbebafe72af41b7061e7395

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.4 to 1.6.5

ดาวน์โหลดแล้ว
21,643 ครั้ง
ขนาดไฟล์
25.26 kB
รหัส MD5
c574fe4b941a603f0b8d96ff5a0eeda5
รหัส SHA1
a6ae3ac76e9e6ef8f0cb6260e0641b2ee9466d55

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.4 to 1.6.5

ดาวน์โหลดแล้ว
7,563 ครั้ง
ขนาดไฟล์
21.31 kB
รหัส MD5
cc6565972a60e0f358cdbc89f4221990
รหัส SHA1
0dc53cb30a5333a48dc397feb06502bf43d4d6c4

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.4 to 1.6.5

ดาวน์โหลดแล้ว
2,773 ครั้ง
ขนาดไฟล์
19.10 kB
รหัส MD5
f7c514e2fd9881c579a75e8f1cf0eabd
รหัส SHA1
ec92cba2761f0e3a5ef91aeea9e35ef95c126369