เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 24 เมษายน 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5493-joomla-2-5-10-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 2.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
40,853 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.56 MB
รหัส MD5
1856b2790911d606f622abc255035705
รหัส SHA1
db73a0a2b4562e5aeb6c47174752c954b74b7a4f

This is the full download package for Joomla! 2.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
1,891 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.23 MB
รหัส MD5
003e631c649eb37d0234a9533ea0c528
รหัส SHA1
5ed988638a653fe53ef4f0038fb0bfff23ebe110

This is the full download package for Joomla! 2.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
1,572 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.39 MB
รหัส MD5
88650ac7f104e43053f65f20cd99ba4e
รหัส SHA1
ba72810795b84c1bd63f8856d647a0e5f6c0a83e

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
78,994 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.42 MB
รหัส MD5
d39d25a7f6b64c4494043ed01dbf3aac
รหัส SHA1
cc86aa47c2f146308a6ab24c32ea6ce6cf6de9c3

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
1,440 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.00 MB
รหัส MD5
870b0d7f335e92839ec3189bc614d507
รหัส SHA1
80f49b921ccb6e09ebd77ed17412657072bfcf5e

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
1,137 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.51 MB
รหัส MD5
aab6ff9920814d8bbaef4a4d58febd68
รหัส SHA1
543af1ce48b647e24c3e87e0b9adbd842b3349c2

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.9 to 2.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
16,605 ครั้ง
ขนาดไฟล์
213.65 kB
รหัส MD5
952d09c04f8dfd2956fee755bf64dbc9
รหัส SHA1
d4247fdac653b38440d09d2a421130849f5a801a

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.9 to 2.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
1,671 ครั้ง
ขนาดไฟล์
158.23 kB
รหัส MD5
d6c5d37d623249c819cc3843f92eb1e5
รหัส SHA1
7f2475729857a918deb0b98a128ab2f0164be435

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.9 to 2.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
1,226 ครั้ง
ขนาดไฟล์
123.86 kB
รหัส MD5
bf7a4fd217b7660417b76251fb110f51
รหัส SHA1
1190d3e4f1f8043551e1b5d54eb1413ee0849ba3

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.10

ดาวน์โหลดแล้ว
3,318 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.64 MB
รหัส MD5
f1e0de64a7ea0750a801d2afacec6c9e
รหัส SHA1
62c4649cab55a538deefb5e118df3e8e9569b627