เตือนล่วงหน้า!

This release is part of a Joomla! version that is no longer supported. We encourage you to upgrade to the latest release. Resources are available to help with your migration on our Official Documentation
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 11 มิถุนายน 2557 13:30
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5550-joomla-2-5-21-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 2.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
8,698 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.58 MB
รหัส MD5
ae1adb12e25a9281f0ac61ec99b54fe3
รหัส SHA1
f5da03cccf2ec3cc098e8f28adfd1424b19897f7

This is the full download package for Joomla! 2.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
5,039 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.19 MB
รหัส MD5
7cb944e5faf208b892910a527b6a4021
รหัส SHA1
77d92e7a61beb1643333e58580a6f1cdcb98864b

This is the full download package for Joomla! 2.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,580 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.31 MB
รหัส MD5
b83313d0d46cdb20a922292f40216431
รหัส SHA1
6a11f8d9287a7a73374919e8e5812bfe2a552942

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
29,569 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.42 MB
รหัส MD5
ba2b776e634077d72a85b61099da138f
รหัส SHA1
5880b28924e40a02e7aafcb048f0ead377080686

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,293 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.99 MB
รหัส MD5
6a4e5856ff91ab073740ac6fb204a9b1
รหัส SHA1
957c18f410c6037b3ce3a17e8c4ee7a3bf1480a6

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,339 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.50 MB
รหัส MD5
b35d56354b8a150ccdad3d981e02cc93
รหัส SHA1
e09e84179a233a33a0d6e5ce279f696cb3bc8da9

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.20 to 2.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
3,271 ครั้ง
ขนาดไฟล์
38.31 kB
รหัส MD5
a9ec723fc44fb35a16ee5244046c321f
รหัส SHA1
27889ce9e9045d22bb838d12f71bd6cfeca5c309

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.20 to 2.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,347 ครั้ง
ขนาดไฟล์
28.38 kB
รหัส MD5
35df851bdc776fa62d1af3323add5b90
รหัส SHA1
0af91b9854ab14250ea2080d55b7edc2592afdc1

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.20 to 2.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,389 ครั้ง
ขนาดไฟล์
25.68 kB
รหัส MD5
168873db78fa7d2632a091361915c15e
รหัส SHA1
da74c4474349911c783665cba6defbaf00b4e394

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,815 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.38 MB
รหัส MD5
2e63bd390a9fcaa4c13081e8561ee44d
รหัส SHA1
b4e368dde59fdd910af2431887b8bd37efc25a0d

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,367 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.19 MB
รหัส MD5
d31489256d2e715f9952b1077dc9fa62
รหัส SHA1
c2c9f640117eb783e0f33009056caae6d075b84a

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.21

ดาวน์โหลดแล้ว
1,371 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.54 MB
รหัส MD5
810d378a3c9748191b9c89086ff21d2b
รหัส SHA1
2d75a96450d94adfaf0b2c33c0b4997437ebce1a