เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5503-joomla-2-5-13-released.html
ไม่พบไฟล์ที่ต้องการ