เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันจันทร์, 17 ตุลาคม 2554 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5389-joomla-172-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.7.2

ดาวน์โหลดแล้ว
337,940 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.07 MB
รหัส MD5
dbb63daf388f124df9fba783a2edde2b
รหัส SHA1
f2b7c5dcfc746f1ed93df70ef0223a6006b35fcf

This is the full download package for Joomla! 1.7.2

ดาวน์โหลดแล้ว
7,861 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.92 MB
รหัส MD5
8eb16bea5640bd1fee046a46fa42072d
รหัส SHA1
a44e575f50954b6f86f5e62c653d591519e5ba76

This is the full download package for Joomla! 1.7.2

ดาวน์โหลดแล้ว
3,123 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.13 MB
รหัส MD5
99dd02519e45e300e2dc7d19e2c8bf6c
รหัส SHA1
4c52dd95d247b624a707c702a73c79229b870c5d

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 1.7.0 to 1.7.2

ดาวน์โหลดแล้ว
12,215 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.42 MB
รหัส MD5
a1d0a3885aba64c997c05f30a957463d
รหัส SHA1
3517d15363d631e7f83c92a4cb64487ad65a090e

This package is for performing updates from Joomla! 1.7.0 to 1.7.2

ดาวน์โหลดแล้ว
2,220 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.14 MB
รหัส MD5
d48f03265d3170f1c9b81f9c8547df5c
รหัส SHA1
38294393ff902e02ad3778cd65578ba003daa00c

This package is for performing updates from Joomla! 1.7.0 to 1.7.2

ดาวน์โหลดแล้ว
2,071 ครั้ง
ขนาดไฟล์
995.36 kB
รหัส MD5
47ad02195199ba59c15e61bc09afc167
รหัส SHA1
644055337c54cb6f71fd6ddfed2398554507b593

This package is for performing updates from Joomla! 1.7.1 to 1.7.2

ดาวน์โหลดแล้ว
28,192 ครั้ง
ขนาดไฟล์
47.46 kB
รหัส MD5
c2661653b180821ac865e0c20b7eb7ac
รหัส SHA1
c23d06c2cc79ecf677adfcec8ec43563c5105392

This package is for performing updates from Joomla! 1.7.1 to 1.7.2

ดาวน์โหลดแล้ว
2,099 ครั้ง
ขนาดไฟล์
33.83 kB
รหัส MD5
2435336e8012e7017dc1484c4f87eb54
รหัส SHA1
cead5f3894564ce2b48949ace5162f9315b16aeb

This package is for performing updates from Joomla! 1.7.1 to 1.7.2

ดาวน์โหลดแล้ว
1,637 ครั้ง
ขนาดไฟล์
30.44 kB
รหัส MD5
57599b4f88d89b31f2e0865d6e255988
รหัส SHA1
deb3534ecc60be46a08d6f55027cc2bd28b51858