เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5503-joomla-2-5-13-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 2.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
48,703 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.57 MB
รหัส MD5
4e6136ead91b57e22791eda2c64582b3
รหัส SHA1
745a1359cf7bd6d17639f95dd47298b64dac3ad7

This is the full download package for Joomla! 2.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
5,082 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.23 MB
รหัส MD5
3554367a6b90f69949192c22748b4132
รหัส SHA1
7c9012c6942fc1512e0a96fc9812f4175f6929c2

This is the full download package for Joomla! 2.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,296 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.40 MB
รหัส MD5
eca0124e71589074d73f4b4e8ded6552
รหัส SHA1
ec4fe50975138c711af1c63d1dd948cf158729fa

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
111,000 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.42 MB
รหัส MD5
05f0f6dfdd8ea28e334ed0ed4802419a
รหัส SHA1
bc7825ad61f25eb8404dd0a936220d8eca766df1

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,363 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.00 MB
รหัส MD5
788264e70532144d34298630211ec36f
รหัส SHA1
435e7a3060a4d8aa4b386d51df8d89e27cb5e83c

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
1,203 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.52 MB
รหัส MD5
b307047729b82dedef410f0ccb21156f
รหัส SHA1
dd3e93e021a5d67574833367cfd828d0db163b54

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.13

ดาวน์โหลดแล้ว
2,608 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.64 MB
รหัส MD5
d42a4032ba53f107e0914386d81b1907
รหัส SHA1
017c98f69cc6bbe1594f4b5c72c3b1c62d8f7cce