เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2555 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5416-joomla-253-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 2.5.3

ดาวน์โหลดแล้ว
525,944 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.62 MB
รหัส MD5
bdc36a5cf7cbed47d10ff457e990b6c8
รหัส SHA1
0131245ba46f580eb22b342b39dd8ba9ce4b7939

This is the full download package for Joomla! 2.5.3

ดาวน์โหลดแล้ว
9,004 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.25 MB
รหัส MD5
cc6a6ee874b716637e292a1df4af2a6b
รหัส SHA1
f53b1be665c43e50f3a645b8f4e672838655143a

This is the full download package for Joomla! 2.5.3

ดาวน์โหลดแล้ว
5,748 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.38 MB
รหัส MD5
f346ed0dfc5f8cf72fedad6bfe1c445d
รหัส SHA1
f123a27835ba85bc9de3f583bcf17316dcf6dd96

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.3

ดาวน์โหลดแล้ว
171,556 ครั้ง
ขนาดไฟล์
440.16 kB
รหัส MD5
6bef1587befd375b5022448bf571acaf
รหัส SHA1
af6187d2baf00a9b00df1582038e35c02ffd0acf

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.3

ดาวน์โหลดแล้ว
3,558 ครั้ง
ขนาดไฟล์
378.27 kB
รหัส MD5
84118e03399da28871a8a51102eb2e0a
รหัส SHA1
ef932598ff35c015ca90d1a2b7fd93a606101c2d

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.3

ดาวน์โหลดแล้ว
3,942 ครั้ง
ขนาดไฟล์
292.54 kB
รหัส MD5
101d6f09e6b74147ca45a22a43874c19
รหัส SHA1
0c12281c094df3583c2373c94e4630bada761ff0

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.2 to 2.5.3

ดาวน์โหลดแล้ว
24,487 ครั้ง
ขนาดไฟล์
29.56 kB
รหัส MD5
5bbf7738379b17cd67f742c230dc3750
รหัส SHA1
cbbcd03fcbe67930bda2ddad86f8d88b63b6c7bd

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.2 to 2.5.3

ดาวน์โหลดแล้ว
3,697 ครั้ง
ขนาดไฟล์
21.86 kB
รหัส MD5
d27ece36a762cb0c204a8bfc35039ca0
รหัส SHA1
0c04813620b63bb22c3ea4bc3b6105a19de30f98

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.2 to 2.5.3

ดาวน์โหลดแล้ว
4,010 ครั้ง
ขนาดไฟล์
20.03 kB
รหัส MD5
64fb58033a07abd69b5449dc979e57b1
รหัส SHA1
ac7e5fbd73d94c50f37ea5ee839e3fce430b0e68

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.3

ดาวน์โหลดแล้ว
43,422 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.72 MB
รหัส MD5
fda7c28098049b4bdf4862914d207c9e
รหัส SHA1
517445f4f4665851a895113f960623e33b748b86