เตือนล่วงหน้า!

This release is part of a Joomla! version that is no longer supported. We encourage you to upgrade to the latest release. Resources are available to help with your migration on our Official Documentation
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 14 เมษายน 2554 23:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5368-joomla-162-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 1.6.2

ดาวน์โหลดแล้ว
58,707 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.61 MB
รหัส MD5
d26f3495c63bc18a9b535fd63255f2aa
รหัส SHA1
3cc2507deb03f9b4e48c6506c7338d27e9267d17

This is the full download package for Joomla! 1.6.2

ดาวน์โหลดแล้ว
2,689 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.59 MB
รหัส MD5
c6b33defde65ab41757aa22ec707e673
รหัส SHA1
c58d421d2916f065e698716aa9bb8972a4059b80

This is the full download package for Joomla! 1.6.2

ดาวน์โหลดแล้ว
1,867 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.88 MB
รหัส MD5
ef6366d8ff60ddd2550c0e6d743d4301
รหัส SHA1
279db6b02bffc71766d328f769ffc666b315bb38

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.2

ดาวน์โหลดแล้ว
3,624 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.59 MB
รหัส MD5
708d5b6d34f5cc593ac03b65500304da
รหัส SHA1
322326dbb2b433d87175a9daeecd01113621e518

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.2

ดาวน์โหลดแล้ว
1,838 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.79 MB
รหัส MD5
400041d27efc383e2eb4f331bdf836f8
รหัส SHA1
1e2e8a2de438b9698523d38d406177071cb5d35a

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.2

ดาวน์โหลดแล้ว
1,592 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.43 MB
รหัส MD5
7637b68d467be3e59a466e17924ca317
รหัส SHA1
1f7dead66c7f0f1d4f9b7dc0be0a65eab2509aee

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.1 to 1.6.2

ดาวน์โหลดแล้ว
9,431 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.19 MB
รหัส MD5
99b830b6ea4cd662ca3eb55ced6f2b22
รหัส SHA1
47d05a67ed60f285ab10cee814212c9fd4bdb628

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.1 to 1.6.2

ดาวน์โหลดแล้ว
3,732 ครั้ง
ขนาดไฟล์
700.50 kB
รหัส MD5
3bfeaae33596b6dadb1f0a99af9c3d3d
รหัส SHA1
96c54ca19ce41a2f613a61e506ee8f13e827c863

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.1 to 1.6.2

ดาวน์โหลดแล้ว
1,750 ครั้ง
ขนาดไฟล์
494.31 kB
รหัส MD5
a91cc11c0fc0073c92b7732069b33cef
รหัส SHA1
ae71c78f7ee7cd61293c552fc68c213419384e89