เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2556 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5506-joomla-2-5-14-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 2.5.14

ดาวน์โหลดแล้ว
394,553 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.57 MB
รหัส MD5
b6c2b86e4dd94759135e1609ccd5df82
รหัส SHA1
a75c37541d494f3e4141a2714eea3500796259a3

This is the full download package for Joomla! 2.5.14

ดาวน์โหลดแล้ว
8,024 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.18 MB
รหัส MD5
391aff9115a23deecf6ad26ed1aa9c78
รหัส SHA1
403347ac6e7edd24072ed674957eb675d66cba80

This is the full download package for Joomla! 2.5.14

ดาวน์โหลดแล้ว
3,551 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.31 MB
รหัส MD5
1c26d1518c0ad849f19672f70965a451
รหัส SHA1
1e57628c989eea58ef9e8c1e4f3e5abbc263e6e7

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.14

ดาวน์โหลดแล้ว
701,893 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.42 MB
รหัส MD5
b537a7d58aa284e3f492afde221f62fd
รหัส SHA1
531dd9b2a83e0028f5baeffb3dd2d2b20079ab43

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.14

ดาวน์โหลดแล้ว
5,607 ครั้ง
ขนาดไฟล์
2.01 MB
รหัส MD5
403fd0be9368d2bdbe4aa26ca777a339
รหัส SHA1
6cdf36231095b863d99290642ad16aa5da7f09d5

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.14

ดาวน์โหลดแล้ว
3,565 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.52 MB
รหัส MD5
79e55e076d2235fe21a339af76894e63
รหัส SHA1
3e1897b7cab826a74e66513e65eb1addb4395308

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.13 to 2.5.14

ดาวน์โหลดแล้ว
19,359 ครั้ง
ขนาดไฟล์
27.60 kB
รหัส MD5
ef6fb8d50e6903160dd72cf2bb4b7d63
รหัส SHA1
b071dc5026c976e0f37305efb08b1295bd077075

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.13 to 2.5.14

ดาวน์โหลดแล้ว
2,423 ครั้ง
ขนาดไฟล์
20.07 kB
รหัส MD5
2e11e7dd99445cc48b294c784dc537ed
รหัส SHA1
94d6045c8b1ea6eddc3da776d2303bc534af1d80

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.13 to 2.5.14

ดาวน์โหลดแล้ว
2,296 ครั้ง
ขนาดไฟล์
19.06 kB
รหัส MD5
80ccb1f0739e5427ba887d36dd41000c
รหัส SHA1
6120f8c520c775599e3be846800c96df69be3fb6

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.14

ดาวน์โหลดแล้ว
16,477 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.64 MB
รหัส MD5
e0075a1aa841f5f3b98667a129cd3ac6
รหัส SHA1
35cbd2c7bd5b6bd7571b21ac9014ba357b11831e