เตือนล่วงหน้า!

พาทของการปล่อยรุ่น Joomla! นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันศุกร์, 25 กรกฎาคม 2557 13:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5556-joomla-2-5-24-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 2.5.24

ดาวน์โหลดแล้ว
278,013 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.59 MB
รหัส MD5
a5a59a95cb3b82913703dcb02179b7eb
รหัส SHA1
bb292378e8c7e0ec66e2c52e8ef10125357a80b1

This is the full download package for Joomla! 2.5.24

ดาวน์โหลดแล้ว
22,948 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.19 MB
รหัส MD5
4eba2af96bc771887f315ebc920b609d
รหัส SHA1
a880d2af175d2f403e354e9b3190d43f242936df

This is the full download package for Joomla! 2.5.24

ดาวน์โหลดแล้ว
1,977 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.31 MB
รหัส MD5
4e280cb58bbff795e64d2efae487ab8e
รหัส SHA1
8439004ce281868718803643769199e9f04df59b

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.24

ดาวน์โหลดแล้ว
390,838 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.42 MB
รหัส MD5
3fc44a7e56e6a90699c0a452f6572b03
รหัส SHA1
b7b8d0562a937edeecf1afb5e760040573b8bd8c

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.24

ดาวน์โหลดแล้ว
2,930 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.99 MB
รหัส MD5
eb8ff633dc43a69591b45353851727fc
รหัส SHA1
2fbb9f1da8015a99619f7cd2c186ceae89b02db1

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.24

ดาวน์โหลดแล้ว
2,571 ครั้ง
ขนาดไฟล์
1.50 MB
รหัส MD5
bddcf3e29b3bb57baf66e545fb0d1180
รหัส SHA1
204862a14ce8000014167fad9b6c174f856c7485

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.23 to 2.5.24

ดาวน์โหลดแล้ว
3,397 ครั้ง
ขนาดไฟล์
20.10 kB
รหัส MD5
a147422bd2decf71ff2a05867e37722f
รหัส SHA1
8a8dafb0443577d3f661c6dba7cbd3454f4832cc

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.23 to 2.5.24

ดาวน์โหลดแล้ว
1,578 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.65 kB
รหัส MD5
7ffa30b5ab4b5cd9052db2afd23a7e81
รหัส SHA1
049a3dba29cbc79e6f7f630700ff89ea77fb7c6a

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.23 to 2.5.24

ดาวน์โหลดแล้ว
1,512 ครั้ง
ขนาดไฟล์
13.07 kB
รหัส MD5
96950b76f94dbe3a9bc6b119b6fb0213
รหัส SHA1
f681911753e4508afa581013ab3b73d4ece0aa46

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.24

ดาวน์โหลดแล้ว
5,188 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.38 MB
รหัส MD5
aa61c7792e3d3d986b64d6dd3f8d39c6
รหัส SHA1
6eeadecfe160ed1210bce4dba322d26f6c34865f

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.24

ดาวน์โหลดแล้ว
1,889 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.19 MB
รหัส MD5
e5aa3d634ccefd458e2e3add8f339e8c
รหัส SHA1
c1941c0cc0d630c1723230caded73970ca2bd000

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.24

ดาวน์โหลดแล้ว
1,696 ครั้ง
ขนาดไฟล์
3.54 MB
รหัส MD5
6a0fb28c4aab3c3152b99b5974dfd4ed
รหัส SHA1
7781ddd775c89ec5cc58ceaf23812af533c761b9