เตือนล่วงหน้า!

This release is part of a Joomla! version that is no longer supported. We encourage you to upgrade to the latest release. Resources are available to help with your migration on our Official Documentation
รุ่นนี้ถูกปล่อยเมื่อ
วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2555 14:00
รายละเอียดของรุ่น
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5410-joomla-251-released.html

Joomla! แบบติดตั้งใหม่

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับ Joomla แบบติดตั้งใหม่

This is the full download package for Joomla! 2.5.1

ดาวน์โหลดแล้ว
31,400 ครั้ง
ขนาดไฟล์
7.61 MB
รหัส MD5
350ef97114103bf15b5a69447c076a1b
รหัส SHA1
d298d415ccc1abc190c9fa1d3b051550670d3940

This is the full download package for Joomla! 2.5.1

ดาวน์โหลดแล้ว
2,986 ครั้ง
ขนาดไฟล์
5.25 MB
รหัส MD5
09b85df5902d920f91488a74a1681ed7
รหัส SHA1
0156abf1189ca21b862a65ef30d7836de3e1136c

This is the full download package for Joomla! 2.5.1

ดาวน์โหลดแล้ว
2,639 ครั้ง
ขนาดไฟล์
4.38 MB
รหัส MD5
8c5f73bf1730e9c24fda23bdb22ddeee
รหัส SHA1
79b173359188effe46b3f5b8746fbd39e7c591a3

ติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดท

ในส่วนดาวน์โหลดนี้สำหรับติดตั้ง Joomla! แบบอัพเดตเว็บไซต์ เลือกแพคเกจที่ตรงกับรุ่นที่คุณมีอยู่

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.0 to 2.5.1

ดาวน์โหลดแล้ว
117,364 ครั้ง
ขนาดไฟล์
425.59 kB
รหัส MD5
3107cead0aa621752be01bcd0d683d8c
รหัส SHA1
5323858ebe15e30d2a982785f084fb6f9eaa35db

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.0 to 2.5.1

ดาวน์โหลดแล้ว
3,784 ครั้ง
ขนาดไฟล์
368.16 kB
รหัส MD5
fbf75f875266013ecb77d03297dea9cf
รหัส SHA1
f5f5009a9cb47da5f3bac7b0cb0f6c44bb3587ef

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.0 to 2.5.1

ดาวน์โหลดแล้ว
3,557 ครั้ง
ขนาดไฟล์
286.57 kB
รหัส MD5
634c7b2fe7ba70b42a83fabfa9766803
รหัส SHA1
bf6a9cdf423d34b28be59674dbd03b13e3164ffb

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.1

ดาวน์โหลดแล้ว
152,971 ครั้ง
ขนาดไฟล์
6.71 MB
รหัส MD5
7576e6ec5aa6ac3da8cb82f9b673650d
รหัส SHA1
35d4601a08d388a8d0c7982acc8a858af43d9a09