Wszystkie zalecane wersje bazują na najnowszym wydaniu dla każdej z linii.

Wymagania dla Wspieranego Oprogramowania

Wymagania dla Joomla! 3.x

Oprogramowanie Rekomendowane Minimalne Więcej informacji
PHP[1]
(Magic Quotes GPC, MB String Overload = off)
(Zlib Compression Support, XML Support, INI Parser Support, JSON Support, Mcrypt Support, MB Language = Default)
5.6 or 7.0 + 5.3.10 https://secure.php.net
Wspierane bazy danych:
MySQL[2]
(ze wsparciem InnoDB)
5.5.3 + 5.1 https://www.mysql.com
SQL Server 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
PostgreSQL 9.1 + 8.3.18 https://www.postgresql.org/
Wspierane Web Serwery:
Apache[3]
(z mod_mysql, mod_xml i mod_zlib)
2.4 + 2.0 https://www.apache.org
Nginx 1.8 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net

Wymagania dla Niewspieranego Oprogramowania

Wymagania dla Joomla! 1.6, 1.7 & 2.5 - wsparcie zakończyło się 31 grudnia 2014 roku

Oprogramowanie Rekomendowane Minimalne Więcej informacji
PHP 5.6 5.2.4 https://secure.php.net
Wspierane bazy danych:
MySQL 5.0.4 + 5.0.4 https://www.mysql.com
SQL Server[5] 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
Wspierane web serwery:
Apache[3]
(z mod_mysql, mod_xml i mod_zlib)
2.2 + 2.0 https://www.apache.org
Nginx 1.1 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net

Wymagania dla Joomla! 1.5 - wsparcie zakończyło się 31 grudnia 2012 roku

Oprogramowanie Rekomendowane Minimalne Więcej informacji
PHP[4] 5.3 4.3.10 https://secure.php.net
Wspierane bazy danych:
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Wspierane web serwery:
Apache[3]
(z mod_mysql, mod_xml i mod_zlib)
2.0 + 1.3 https://www.apache.org
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Wymagania dla Joomla! 1.3 - wsparcie zakończyło się 22 lipca 2009 roku

Oprogramowanie Rekomendowane Minimalne Więcej informacji
PHP[4] 5.3 4.2 https://secure.php.net
Wspierane bazy danych:
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Wspierane web serwery:
Apache[3]
(z mod_mysql, mod_xml i mod_zlib)
2.x + 1.3 https://www.apache.org
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Przypisy

[1] PHP 5.3.1 jest wymagane dla wersji od 3.0 do 3.2. Dla wersji 3.3 minimalna wersja PHP to 5.3.10. Wersje Joomla! od 3.5 są kompatybilne z PHP 7.

[2] Od wersji Joomla! 3.5, wsparcie dla MySQL'owego układu znaków `utf8mb4` zostało dodane i ustawione jako domyślne na serwerach je obsługujących

[3] W celu skorzystania z SEO URLi (przepisywanie adresów) musisz mieć zainstalowane rozszerzenie Apache mod_rewrite.

[4] Nie korzystaj z PHP w wersji 4.3.9, 4.4.2 lub 5.0.4. Te wersje posiadają wiele znanych błędów, które zakłócają proces instalacji. Zend Optimizer 2.5.10 dla PHP 4.4 ma również poważne błędy i poproś operatora hostingu o aktualizację do nowszej wersji. Joomla! wersje 1.5.15 i późniejsze są zgodne z PHP 5.3. Należy pamiętać, że biblioteka OpenID nie jest zgodna z PHP 5.3.

[5] Wsparcie dla Microsoft SQL Server zostało dodane wraz z wydaniem 2.5; Brak obsługi w wersjach 1.6 i 1.7.

[6] Dla Microsoft IIS (w zależności od konfiguracji) może być konieczne następujące środowisko:

Aby uzyskać pomoc przy korzystaniu z Microsoft IIS odwiedź forum Joomla! IIS.

Ustawienia konfiguracji

Podczas instalacji na komputerze lokalnym możesz skorzystać z dodatkowego oprogramowania:

  • LAMP (Linux) - większość dystrybucji Linuksa posiada wstępnie skonfigurowany serwer LAMP.
  • WAMP (Windows) - Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę domową WampServer
  • MAMP (Apple OS) - Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę domową MAMP
  • XAMPP (wieloplatformowy) - nie dla aktywnych witryn. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę domową XAMPP

Jeśli potrzebujesz więcej informacji zalecamy odwiedzenie naszego forum instalacyjnego w celu uzyskania dodatkowych informacji lub sprawdzenie listy dodatkowych wymagań opcjonalnych.