This page is not yet fully available in your language. Make a gift to your community by translating it! Click here to start.
Wszystkie zalecane wersje są oparte na najnowszym wydaniu dla każdej z linii.

Wymagania dla Wspieranego Oprogramowania

Requirements for Joomla! 4.x

Oprogramowanie Rekomendowane Minimalne[7] Więcej informacji
PHP 8.0 7.2.5 https://www.php.net
Wspierane bazy danych
MySQL 5.6 + 5.6 https://www.mysql.com
PostgreSQL 11.0 + 11.0 (ext/pgsql support in PHP has been removed. Now uses the PostgreSQL PDO Driver)
Wspierane web serwery
Apache[3] 2.4 + 2.4 (z mod_mysql, mod_xml i mod_zlib)
Nginx 1.18 + 1.10 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 10 + 8 https://www.iis.net

Requirements for Joomla! 3.x

Oprogramowanie Rekomendowane Minimalne Więcej informacji
PHP[1] 8.0 5.3.10 (Magic Quotes GPC, MB String Overload = off)
(Zlib Compression Support, XML Support, INI Parser Support, JSON Support, MB Language = Default)
Wspierane bazy danych
MySQL[2] 5.5.3 + 5.1 (ze wsparciem InnoDB)
SQL Server 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
PostgreSQL 9.1 + 8.3.18 https://www.postgresql.org/
Wspierane web serwery
Apache[3] 2.4 + 2.0 (z mod_mysql, mod_xml i mod_zlib)
Nginx 1.8 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net
Aby uzyskać listę przeglądarek obsługujących Joomla 3.x, zobacz https://docs.joomla.org/Joomla_Browser_Support.

Wymagania dla Niewspieranego Oprogramowania

Wymagania dla Joomla! 1.6, 1.7, & 2.5

Wsparcie dla tej wersji Joomla! zakończyło się w dniu 31 grudzień 2014
Oprogramowanie Rekomendowane Minimalne Więcej informacji
PHP 5.6 5.2.4 https://www.php.net
Wspierane bazy danych
MySQL 5.0.4 + 5.0.4 https://www.mysql.com
SQL Server[5] 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
Wspierane web serwery
Apache[3] 2.2 + 2.0 (z mod_mysql, mod_xml i mod_zlib)
Nginx 1.1 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net

Wymagania dla Joomla! 1.5

Wsparcie dla tej wersji Joomla! zakończyło się w dniu 31 grudzień 2012
Oprogramowanie Rekomendowane Minimalne Więcej informacji
PHP[4] 5.3 4.3.10 https://www.php.net
Wspierane bazy danych
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Wspierane web serwery
Apache[3] 2.0 + 1.3 (z mod_mysql, mod_xml i mod_zlib)
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Wymagania dla Joomla! 1.0

Wsparcie dla tej wersji Joomla! zakończyło się w dniu 22 lipiec 2009
Oprogramowanie Rekomendowane Minimalne Więcej informacji
PHP[4] 5.3 4.3.10 https://www.php.net
Wspierane bazy danych
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Wspierane web serwery
Apache[3] 2.0 + 1.3 (z mod_mysql, mod_xml i mod_zlib)
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Przypisy

[1] PHP 5.3.1 jest wymagane dla wersji od 3.0 do 3.2. Dla wersji 3.3 minimalna wersja PHP to 5.3.10. Wersje Joomla! od 3.5 są kompatybilne z PHP 7.

[2] Od wersji Joomla! 3.5, wsparcie dla MySQL'owego układu znaków `utf8mb4` zostało dodane i ustawione jako domyślne na serwerach je obsługujących.

[3] W celu skorzystania z SEO URLi (przepisywanie adresów) musisz mieć zainstalowane rozszerzenie Apache mod_rewrite.

[4] Nie korzystaj z PHP w wersji 4.3.9, 4.4.2 lub 5.0.4. Te wersje posiadają wiele znanych błędów, które zakłócają proces instalacji. Zend Optimizer 2.5.10 dla PHP 4.4 ma również poważne błędy i poproś operatora hostingu o aktualizację do nowszej wersji. Joomla! wersje 1.5.15 i późniejsze są zgodne z PHP 5.3. Należy pamiętać, że biblioteka OpenID nie jest zgodna z PHP 5.3.

[5] Wsparcie dla Microsoft SQL Server zostało dodane wraz z wydaniem 2.5; Brak obsługi w wersjach 1.6 i 1.7.

[6] Dla Microsoft IIS (w zależności od konfiguracji) może być konieczne następujące środowisko:

Aby uzyskać pomoc przy korzystaniu z Microsoft IIS odwiedź forum Joomla! IIS.

[7] To jest minimalna wersja, która jest gwarantowana do pracy, starsze wersje mogą działać ale nie są obsługiwane.

Ustawienia konfiguracji

Podczas instalacji na komputerze lokalnym możesz skorzystać z dodatkowego oprogramowania:

  • LAMP (Linux) - większość dystrybucji Linuksa posiada wstępnie skonfigurowany serwer LAMP.
  • WAMP (Windows) - Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę domową WampServer
  • MAMP (Apple OS) - Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę domową MAMP
  • XAMPP (wieloplatformowy) - nie dla aktywnych witryn. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę domową XAMPP

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zalecamy odwiedzenie naszego forum instalacyjnego lub sprawdzenie listy dodatkowych wymagań opcjonalnych.