Mae pob fersiwn sy'n cael ei argymell yn seiliedig ar y fersiwn ddiweddaraf i'w ryddhau ymhob cyfres.

Anghenion ar gyfer meddalwedd sy'n cael ei gefnogi

Requirements for Joomla! 4.x

Meddalwedd Argymhellir Lleiafswm[7] Mwy o wybodaeth
PHP 8.0 7.2.5 https://www.php.net
Cronfeydd Data sy'n cael eu cefnogi
MySQL 5.6 + 5.6 https://www.mysql.com
PostgreSQL 11.0 + 11.0 (Tynnwyd cefnogaeth i ext/pgsql yn PHP. Rŵan yn defnyddio Gyrrwr PDO PostgreSQL)
Gweinyddion Gwe sy'n cael eu cefnogi
Apache[3] 2.4 + 2.4 (gyda mod_mysql, mod_xml a mod_zlib)
Nginx 1.18 + 1.10 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 10 + 8 https://www.iis.net

Requirements for Joomla! 3.x

Meddalwedd Argymhellir Lleiafswm Mwy o wybodaeth
PHP[1] 8.0 5.3.10 (Magic Quotes GPC, MB String Overload = Diffoddwyd)
(Cefnogaeth Cywasgu Zlib0, Cefnogaeth XML, Cefnogaeth Parsiwr INI, Cefnogaeth JSON, MB Language = Diofyn)
Cronfeydd Data sy'n cael eu cefnogi
MySQL[2] 5.5.3 + 5.1 (Mae angen cefnogaeth InnoDB)
SQL Server 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
PostgreSQL 9.1 + 8.3.18 https://www.postgresql.org/
Gweinyddion Gwe sy'n cael eu cefnogi
Apache[3] 2.4 + 2.0 (gyda mod_mysql, mod_xml a mod_zlib)
Nginx 1.8 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net
Gwelwch https://docs.joomla.org/Joomla_Browser_Support am rest o borwyr sy'n cael eu cefnogi yn Joomla 3.x.

Anghenion ar gyfer meddalwedd na sy'n cael ei gefnogi

Anghenion Joomla! 1.6, 1.7 a 2.5

Bydd cefnogaeth i'r fersiwn hon o Joomla! yn gorffen ar 31 Rhagfyr 2014
Meddalwedd Argymhellir Lleiafswm Mwy o wybodaeth
PHP 5.6 5.2.4 https://www.php.net
Cronfeydd Data sy'n cael eu cefnogi
MySQL 5.0.4 + 5.0.4 https://www.mysql.com
SQL Server[5] 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
Gweinyddion Gwe sy'n cael eu cefnogi
Apache[3] 2.2 + 2.0 (gyda mod_mysql, mod_xml a mod_zlib)
Nginx 1.1 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net

Anghenion Joomla! 1.5

Bydd cefnogaeth i'r fersiwn hon o Joomla! yn gorffen ar 31 Rhagfyr 2012
Meddalwedd Argymhellir Lleiafswm Mwy o wybodaeth
PHP[4] 5.3 4.3.10 https://www.php.net
Cronfeydd Data sy'n cael eu cefnogi
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Gweinyddion Gwe sy'n cael eu cefnogi
Apache[3] 2.0 + 1.3 (gyda mod_mysql, mod_xml a mod_zlib)
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Anghenion Joomla! 1.0

Bydd cefnogaeth i'r fersiwn hon o Joomla! yn gorffen ar 22 Gorffennaf 2009
Meddalwedd Argymhellir Lleiafswm Mwy o wybodaeth
PHP[4] 5.3 4.3.10 https://www.php.net
Cronfeydd Data sy'n cael eu cefnogi
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Gweinyddion Gwe sy'n cael eu cefnogi
Apache[3] 2.0 + 1.3 (gyda mod_mysql, mod_xml a mod_zlib)
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Troednodiadau

[1] Mae PHP 5.3.1 yn ofynnol ar gyfer 3.0 i 3.2. Gyda 3.3 PHP 5.3.10 yw'r lleiaf. Mae fersiynau Joomla! 3.5 ag uwch yn gytûn â PHP 7.

[2] O Joomla! 3.5 ymlaen ychwanegwyd cefnogaeth i set nodau 'utf8mb4' MySQL a mae'n ddiofyn ar weinyddion sy'n ei gefnogi.

[3] I ddefnyddio cyfeiriadau (URLs) SEO, bydd angen fod estyniad mod_rewrite Apache wedi ei osod.

[4] Peidiwch defnyddio PHP 4.3.9, 4.4.2 na 5.0.4. Mae gan y fersiynau hyn chwilod hysbys fydd yn amharu ar y gosod. Mae gan Zend Optimizer 2.5.10 ar gyfer PHP 4.4 chwilod difrifol hefyd a dylech ofyn i'ch lletywr i ddiweddaru i fersiwn mwy diweddar. Mae fersiynau Joomla! 1.5.15 a diweddarach yn gytûn â PHP 5.3. Nodwch nad yw llyfrgell OpenID yn gytûn â PHP 5.3.

[5] Ychwanegwyd cefnogaeth ar gyfer gweinydd SQL Microsoft ar gyfer fersiwn 2.5; nid oes gan 1.6 a 1.7 y gefnogaeth yma.

[6] Ar gyfer Microsoft IIS (yn ddibynnol ar eich gosodiad) efallai y byddwch angen y canlynol:

Am gymorth ychwanegol ar gyfer Microsoft IIS, ymwelwch â fforwm IIS Joomla!.

[7] Dyma'r fersiwn gynharaf sydd wedi ei gwarantu i weithio, gall fersiynau cynharach weithio ond nid ydynt yn cael eu cefnogi.

Opsiynau Ffurfweddu

Os yn gosod ar gyfrifiadur lleol mae nifer o becynnau fydd yn eich helpu i osod yn fwy cyflym na gosodiadau unigol:

  • LAMP (Linux) - Mae bron pob dosbarthiad Linux yn dod gyda gweinydd LAMP wedi ei ffurfweddu'n barod.
  • WAMP (Windows) - Am fwy o wybodaeth ymwelwch â hafan WampServer
  • MAMP (Apple OS) - Am fwy o wybodaeth ymwelwch â hafan MAMP
  • XAMPP (Aml-blatfform) - Nid ar gyfer gwefannau byw. Am fwy o wybodaeth ymwelwch â hafan XAMPP

Os ydych angen opsiynau eraill rydym yn argymell ymweld â'n fforymau gosod am fwy o wybodaeth neu gwirio ein rhestr o ofynion technegol dewisol.