This page is not yet fully available in your language. Make a gift to your community by translating it! Click here to start.
Всички препоръчани версии са базирани на последната публикувана версия от всяка серия.

Изисквания за поддържан софтуер

Requirements for Joomla! 3.x

Софтуер Препоръчително Минимум Повече информация
PHP[1] 7.3 + 5.3.10 (Magic Quotes GPC, MB String Overload = off)
(Поддръжка за компресиране на Zlib, поддръжка на XML, поддръжка на INI Parser, поддръжка на JSON, MB език = Default)
Поддържани бази данни
MySQL[2] 5.5.3 + 5.1 (Изисква се поддръжка на InnoDB)
SQL Server 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
PostgreSQL 9.1 + 8.3.18 https://www.postgresql.org/
Поддържани уеб сървъри
Apache[3] 2.4 + 2.0 (with mod_mysql, mod_xml, and mod_zlib)
Nginx 1.8 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net
Моля, вижте https://docs.joomla.org/Joomla_Browser_Support за списък на браузъри, поддържащи Joomla 3.x.

Изисквания за неподдържан софтуер

Requirements for Joomla! 4.x

This version of Joomla has not been released yet so these versions should be considered preliminary
Софтуер Препоръчително Минимум[7] Повече информация
PHP 7.4 7.2.5 https://www.php.net
Поддържани бази данни
MySQL 5.6 + 5.6 https://www.mysql.com
PostgreSQL 11.0 + 11.0 (ext/pgsql support in PHP has been removed. Now uses the PostgreSQL PDO Driver)
Поддържани уеб сървъри
Apache[3] 2.4 + 2.4 (with mod_mysql, mod_xml, and mod_zlib)
Nginx 1.18 + 1.10 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 10 + 8 https://www.iis.net

Изисквания за Joomla! 1.6, 1.7, & 2.5

Поддръжка на тази версия на Joomla! завърши на 31 Декември 2014
Софтуер Препоръчително Минимум Повече информация
PHP 5.6 5.2.4 https://www.php.net
Поддържани бази данни
MySQL 5.0.4 + 5.0.4 https://www.mysql.com
SQL Server[5] 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
Поддържани уеб сървъри
Apache[3] 2.2 + 2.0 (with mod_mysql, mod_xml, and mod_zlib)
Nginx 1.1 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net

Изисквания за Joomla! 1.5

Поддръжка на тази версия на Joomla! завърши на 31 Декември 2012
Софтуер Препоръчително Минимум Повече информация
PHP[4] 5.3 4.3.10 https://www.php.net
Поддържани бази данни
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Поддържани уеб сървъри
Apache[3] 2.0 + 1.3 (with mod_mysql, mod_xml, and mod_zlib)
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Изисквания за Joomla! 1.0

Поддръжка на тази версия на Joomla! завърши на 22 Юли 2009
Софтуер Препоръчително Минимум Повече информация
PHP[4] 5.3 4.3.10 https://www.php.net
Поддържани бази данни
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Поддържани уеб сървъри
Apache[3] 2.0 + 1.3 (with mod_mysql, mod_xml, and mod_zlib)
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Бележки

[1] PHP 5.3.1 е необходим за версии 3.0 до 3.2. На 3.3 минимумът се повишава до PHP 5.3.10. Joomla! версии 3.5 и по-нови са съвместими с PHP 7.

[2] От Joomla! 3.5 се добави поддръжка за набор от символи `utf8mb4` на MySQL и се използва по подразбиране от сървърите, които го поддържат.

[3] За да използвате SEO URL адреси, ще трябва да имате инсталирано разширението Apache mod_rewrite.

[4] Не използвайте PHP 4.3.9, 4.4.2 или 5.0.4. За тези версии са известни бъгове, които ще пречат на инсталацията. Zend Optimizer 2.5.10 за PHP 4.4 също има сериозни бъгове и трябва да помолите вашия хостинг доставчик да ги обнови до по-нова версия. Джумла версиите 1.5.15 и по-нови са съвместими с PHP 5.3. Обърнете внимание, че библиотеката OpenID не е съвместима с PHP 5.3.

[5] Добавена е поддръжка за Microsoft SQL Server за версията 2.5; Версиите 1.6 и 1.7 не го поддържат.

[6] За Microsoft IIS (в зависимост от вашата настройка) може да се нуждаете от следното:

За допълнителна помощ при използване на Microsoft IIS, посетете Joomla! IIS форума.

[7] This is the minimum version which is guaranteed to work, older versions may work but are not supported.

Конфигурационни Опции

Ако инсталирате на локален компютър, има редица пакети, които ще ви помогнат да го настроите по-бързо от индивидуални инсталации:

Ако имате нужда от други опции, препоръчваме да посетите нашите форуми за инсталиране за повече информация или да проверите нашия списък с незадължителни технически изисквания.