Všetky odporúčané verzie vychádzajú z najnovších uvoľnených zostavení v každej sérii.

Požiadavky na podporovaný softvér

Requirements for Joomla! 3.x

Softvér Odporúčané Minimálna Viac informácií
PHP[1] 7.3 + 5.3.10 (Magic Quotes GPC, MB String Overload = off)
(Podpora kompresie Zlib, podpora XML, podpora parsera INI, podpora JSON, jazyk MB = Predvolený)
Podporované databázy
MySQL[2] 5.5.3 + 5.1 (vyžaduje sa podpora InnoDB)
SQL Server 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
PostgreSQL 9.1 + 8.3.18 https://www.postgresql.org/
Podporované webové servery
Apache[3] 2.4 + 2.0 (s mod_mysql, mod_xml, a mod_zlib)
Nginx 1.8 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net
Prečítajte si https://docs.joomla.org/Joomla_Browser_Support pre zoznam prehliadačov podporovaných Joomla 3.x.

Požiadavky na nepodporovaný softvér

Requirements for Joomla! 4.x

This version of Joomla has not been released yet so these versions should be considered preliminary
Softvér Odporúčané Minimálna[7] Viac informácií
PHP 7.4 7.2.5 https://www.php.net
Podporované databázy
MySQL 5.6 + 5.6 https://www.mysql.com
PostgreSQL 11.0 + 11.0 (ext/pgsql support in PHP has been removed. Now uses the PostgreSQL PDO Driver)
Podporované webové servery
Apache[3] 2.4 + 2.4 (s mod_mysql, mod_xml, a mod_zlib)
Nginx 1.18 + 1.10 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 10 + 8 https://www.iis.net

Požiadavky pre Joomla! 1.6, 1.7 a 2.5

Podpora tejto verzie Joomla! skončí 31. december 2014
Softvér Odporúčané Minimálna Viac informácií
PHP 5.6 5.2.4 https://www.php.net
Podporované databázy
MySQL 5.0.4 + 5.0.4 https://www.mysql.com
SQL Server[5] 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
Podporované webové servery
Apache[3] 2.2 + 2.0 (s mod_mysql, mod_xml, a mod_zlib)
Nginx 1.1 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net

Požiadavky pre Joomla! 1.5

Podpora tejto verzie Joomla! skončí 31. december 2012
Softvér Odporúčané Minimálna Viac informácií
PHP[4] 5.3 4.3.10 https://www.php.net
Podporované databázy
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Podporované webové servery
Apache[3] 2.0 + 1.3 (s mod_mysql, mod_xml, a mod_zlib)
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Požiadavky pre Joomla! 1.0

Podpora tejto verzie Joomla! skončí 22. júl 2009
Softvér Odporúčané Minimálna Viac informácií
PHP[4] 5.3 4.3.10 https://www.php.net
Podporované databázy
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Podporované webové servery
Apache[3] 2.0 + 1.3 (s mod_mysql, mod_xml, a mod_zlib)
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Poznámky pod čiarou

[1] PHP 5.3.1 je potrebné pre verzie 3.0 až 3.2. Pre verziu 3.3 je minimum zvýšené na PHP 5.3.10. Joomla! verzie 3.5 a novšie sú kompatibilné s PHP 7.

[2] Od Joomla! 3.5 bola pridaná do MySQL podpora znakovej sady `utf8mb4` a je používaná ako predvolená pre servery, ktorú ju podporujú.

[3] Aby ste mohli využívať SEO URL musíte mať v Apache nainštalované rozšírenie mod_rewrite.

[4] Nepoužívajte PHP 4.3.9, 4.4.2 alebo 5.0.4. Tieto zostavenia majú známe chyby, ktoré zasahujú do inštalácie. Zend Optimizer 2.5.10 pre PHP 4.4 má aj závažné chyby a mali by ste požiadať poskytovateľa vášho hostingu, aby server aktualizoval na novšiu verziu. Joomla! verzie 1.5.15 a vyššie sú kompatibilné s PHP 5.3. Pamätajte však na to, že OpenID knižnica nie je kompatibilná s PHP 5.3.

[5] Vo vydaní verzie 2.5 bola pridaná podpora pre Microsoft SQL Server; verzie 1.6 a 1.7 túto podporu nemajú.

[6] Pre Microsoft IIS (v závislosti od vašich nastavení) budete potrebovať nasledovné:

Pre ďalšiu pomoc s používaním Microsoft IIS navštívte Joomla! IIS Fórum.

[7] This is the minimum version which is guaranteed to work, older versions may work but are not supported.

Možnosti konfigurácie

Ak inštalujete na lokálnom počítači, existuje množstvo balíčkov, ktoré vám pomôžu s nastaveniami rýchlejšie, ako pri individuálnych inštaláciách:

Ak potrebujete ďalšie možnosti, odporúčame vám navštíviť naše Inštalačné fóra, kde sa dozviete viac informácií alebo si skontrolujte náš zoznam doplnkových technických požiadaviek.