Všetky odporúčané verzie vychádzajú z najnovších uvoľnených zostavení v každej sérii.

Požiadavky na podporovaný softvér

Požiadavky pre Joomla! 3.x

Softvér Odporúčané Minimálne Viac informácií
PHP[1]
(Magic Quotes GPC, MB String Overload = off)
(Zlib Compression Support, XML Support, INI Parser Support, JSON Support, Mcrypt Support, MB Language = Default)
5.6 or 7.0 + 5.3.10 https://secure.php.net
Podporované databázy:
MySQL[2]
(vyžaduje sa podpora InnoDB)
5.5.3 + 5.1 https://www.mysql.com
SQL Server 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
PostgreSQL 9.1 + 8.3.18 https://www.postgresql.org/
Podporované webové servery:
Apache [3]
(s mod_mysql, mod_xml, a mod_zlib)
2.4 + 2.0 https://www.apache.org
Nginx 1.8 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net

Požiadavky na nepodporovaný softvér

Požiadavky pre Joomla! 1.6, 1.7 a 2.5 - podpora skončila 31. decembra 2014

Softvér Odporúčaný Minimálne Viac informácií
PHP 5.6 5.2.4 https://secure.php.net
Podporované databázy:
MySQL 5.0.4 + 5.0.4 https://www.mysql.com
SQL Server[5] 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
Podporované webové servery:
Apache [3]
(s mod_mysql, mod_xml, a mod_zlib)
2.2 + 2.0 https://www.apache.org
Nginx 1.1 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net

Požiadavky pre Joomla! 1.5 - podpora skončila 31. decembra 2012

Softvér Odporúčaný Minimálne Viac informácií
PHP[4] 5.3 4.3.10 https://secure.php.net
Podporované databázy:
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Podporované webové servery:
Apache [3]
(s mod_mysql, mod_xml, a mod_zlib)
2.0 + 1.3 https://www.apache.org
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Požiadavky pre Joomla! 1.0 - podpora skončila dňa 22. júla 2009

Softvér Odporúčaný Minimálne Viac informácií
PHP[4] 5.3 4.2 https://secure.php.net
Podporované databázy:
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Podporované webové servery:
Apache [3]
(s mod_mysql, mod_xml, a mod_zlib)
2.x + 1.3 https://www.apache.org
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Poznámky pod čiarou

[1] PHP 5.3.1 je potrebné pre verzie 3.0 až 3.2. Pre verziu 3.3 je minimum zvýšené na PHP 5.3.10. Joomla! verzie 3.5 a novšie sú kompatibilné s PHP 7.

[2] Od Joomla! 3.5 bola pridaná do MySQL podpora znakovej sady `utf8mb4` a je používaná ako predvolená pre servery, ktorú ju podporujú.

[3] aby ste mohli využívať SEO URL musíte mať v Apache nainštalované rozšírenie mod_rewrite.

[4] Nepoužívajte PHP 4.3.9, 4.4.2 alebo 5.0.4. Tieto zostavenia majú známe chyby, ktoré zasahujú do inštalácie. Zend Optimizer 2.5.10 pre PHP 4.4 má aj závažné chyby a mali by ste požiadať poskytovateľa vášho hostingu, aby server aktualizoval na novšiu verziu. Joomla! verzie 1.5.15 a vyššie sú kompatibilné s PHP 5.3. Pamätajte však na to, že OpenID knižnica nie je kompatibilná s PHP 5.3.

[5] Vo vydaní verzie 2.5 bola pridaná podpora pre Microsoft SQL Server; verzie 1.6 a 1.7 túto podporu nemajú.

[6] Pre Microsoft IIS (v závislosti od vašich nastavení) budete potrebovať nasledovné:

Pre ďalšiu pomoc s používaním Microsoft IIS navštívte Joomla! IIS Fórum.

Možnosti konfigurácie

Ak inštalujete na lokálnom počítači, existuje množstvo balíčkov, ktoré vám pomôžu s nastaveniami rýchlejšie, ako pri individuálnych inštaláciách:

Ak potrebujete ďalšie možnosti, odporúčame vám navštíviť naše Inštalačné fóra, kde sa dozviete viac informácií alebo si skontrolujte náš zoznam doplnkových technických požiadaviek.