Totes les versions recomanades es basen en la última versió de cada sèrie.

Requeriments per a les versions suportades

Requeriments per a Joomla! 3.x

Programari Recomanat Mínim Més informació
PHP[1]
(Magic Quotes GPC off)
5.6 or 7.0 + 5.3.10 https://secure.php.net
Bases de Dades suportades:
MySQL[2]
(es requereix suport per a InnoDB)
5.5.3 + 5.1 https://www.mysql.com
SQL Server 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
PostgreSQL 9.1 + 8.3.18 https://www.postgresql.org/
Servidors Web Suportats:
Apache[3]
(amb els mòduls mod_mysql, mod_xml, i mod_zlib)
2.4 + 2.0 https://www.apache.org
Nginx 1.8 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net

Requeriments per a les Versions No Suportades

Requeriments per a Joomla! 1.6, 1.7 i 2.5 - El suport va finalitzar el 31 de desembre de 2014

Programari Recomanat Mínim Més informació
PHP 5.6 5.2.4 https://secure.php.net
Bases de Dades Suportades:
MySQL 5.0.4 + 5.0.4 https://www.mysql.com
SQL Server[5] 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
Servidors Web Suportats:
Apache[3]
(amb els mòduls mod_mysql, mod_xml, i mod_zlib)
2.2 + 2.0 https://www.apache.org
Nginx 1.1 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net

Requeriments per a Joomla! 1.5 - El suport va finalitzar el 31 de desembre de 2012

Programari Recomanat Mínim Més informació
PHP[4] 5.3 4.3.10 https://secure.php.net
Bases de Dades Suportades:
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Servidors Web Suportats:
Apache[3]
(amb els mòduls mod_mysql, mod_xml, i mod_zlib)
2.0 + 1.3 https://www.apache.org
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Requeriments per a Joomla! 1.0 - El suport va finalitzar el 22 de juliol de 2009

Programari Recomanat Mínim Més informació
PHP[4] 5.3 4.2 https://secure.php.net
Bases de Dades Suportades:
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Servidors Web Suportats:
Apache[3]
(amb els mòduls mod_mysql, mod_xml, i mod_zlib)
2.x + 1.3 https://www.apache.org
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Notes al peu

[1] PHP 5.3.1 es necessari per a les versions des de la 3.0 a la 3.2. A la versió 3.3, la versió mínima és PHP 5.3.10. Les versions de Joomla! 3.5 i posteriors son compatibles amb PHP7.

[2] A partir de Joomla! 3.5, s'afegeix el suport per al conjunt de caràcters de MySQL 'utf8mb4' i es utilitzat per defecte en els servidors que el suporten

[3] Per utilitzar els URL de SEO, hauràs de tenir instal·lada l'extensió mod_rewrite de l'Apache.

[4] No utilitzi PHP 4.3.9, 4.4.2 o 5.0.4. Aquestes versions tenen errors coneguts que interfereixen amb la instal·lació. Zend Optimizer 2.5.10 per a PHP 4.4 també te greus errors i haurà de demanar al seu proveïdor d'allotjament que l'actualitzi a una versió més recent. Joomla! les versions 1.5.15 i posteriors son compatibles amb PHP 5.3. Tingui en compte que la llibreria OpenID no es compatible amb PHP 5.3.

[5] El suport per a Microsoft SQL Server va ser afegit a la versió 2.5; les versions 1.6 i 1.7 no tenen suport.

[6] Per a Microsoft IIS (depenent de la seva configuració) podria necessitar el següent:

Per a una major assistència sobre l'ús de Microsoft IIS, visita el fòrum de IIS de Joomla!.

Opcions de Configuració

Si està instal·lant en un ordinador local, hi ha uns quants paquets que li ajudaran a començar més ràpidament que amb les instal·lacions individuals:

  • LAMP (Linux) - La majoria de les distribucions Linux porten un servidor LAMP preconfigurat.
  • WAMP (Windows) - per a més informació, visiti la pàgina web de WampServer
  • MAMP (Apple OS) - per a més informació, visiti la pàgina web de MAMP
  • XAMPP (Multi-plataforma) - No apte per a pàgines web operatives i en línia. per a més informació, visiti la pagina web de XAMPP

Si necessites altres opcions, recomanem visitar els nostres fòrums d'instal·lació per a més informació o comprovar la llista de requeriments tècnics opcionals.