Totes les versions recomanades es basen en la última versió de cada sèrie.

Requeriments per a les versions suportades

Requirements page on downloads.joomla.org is in progress for the moment we moved the technical requirements to the Manual