This page is not yet fully available in your language. Make a gift to your community by translating it! Click here to start.
Totes les versions recomanades es basen en la última versió de cada sèrie.

Requeriments per a les versions suportades

Requirements for Joomla! 4.x

Programari Recomanat Mínim[7] Més informació
PHP 8.0 7.2.5 https://www.php.net
Bases de Dades suportades
MySQL 5.6 + 5.6 https://www.mysql.com
PostgreSQL 11.0 + 11.0 (ext/pgsql support in PHP has been removed. Now uses the PostgreSQL PDO Driver)
Servidors Web Suportats
Apache[3] 2.4 + 2.4 (amb els mòduls mod_mysql, mod_xml, i mod_zlib)
Nginx 1.18 + 1.10 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 10 + 8 https://www.iis.net

Requirements for Joomla! 3.x

Programari Recomanat Mínim Més informació
PHP[1] 8.0 5.3.10 (Magic Quotes GPC, MB String Overload = off)
(Zlib Compression Support, XML Support, INI Parser Support, JSON Support, MB Language = Default)
Bases de Dades suportades
MySQL[2] 5.5.3 + 5.1 (es requereix suport per a InnoDB)
SQL Server 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
PostgreSQL 9.1 + 8.3.18 https://www.postgresql.org/
Servidors Web Suportats
Apache[3] 2.4 + 2.0 (amb els mòduls mod_mysql, mod_xml, i mod_zlib)
Nginx 1.8 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net
Consulti https://docs.joomla.org/Joomla_Browser_Support per a obtenir un llistat de navegadors suportats a Joomla 3.x.

Requeriments per a les versions no suportades

Requeriments per a Joomla! 1.6, 1.7, & 2.5

El suport per aquesta versió de Joomla va finalitzar 31 Desembre 2014
Programari Recomanat Mínim Més informació
PHP 5.6 5.2.4 https://www.php.net
Bases de Dades suportades
MySQL 5.0.4 + 5.0.4 https://www.mysql.com
SQL Server[5] 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
Servidors Web Suportats
Apache[3] 2.2 + 2.0 (amb els mòduls mod_mysql, mod_xml, i mod_zlib)
Nginx 1.1 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net

Requeriments per a Joomla! 1.5

El suport per aquesta versió de Joomla va finalitzar 31 Desembre 2012
Programari Recomanat Mínim Més informació
PHP[4] 5.3 4.3.10 https://www.php.net
Bases de Dades suportades
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Servidors Web Suportats
Apache[3] 2.0 + 1.3 (amb els mòduls mod_mysql, mod_xml, i mod_zlib)
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Requeriments per a Joomla! 1.0

El suport per aquesta versió de Joomla va finalitzar 22 Juliol 2009
Programari Recomanat Mínim Més informació
PHP[4] 5.3 4.3.10 https://www.php.net
Bases de Dades suportades
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Servidors Web Suportats
Apache[3] 2.0 + 1.3 (amb els mòduls mod_mysql, mod_xml, i mod_zlib)
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Notes al peu

[1] PHP 5.3.1 es necessari per a les versions des de la 3.0 a la 3.2. A la versió 3.3, la versió mínima és PHP 5.3.10. Les versions de Joomla! 3.5 i posteriors son compatibles amb PHP7.

[2] A partir de Joomla! 3.5, s'afegeix el suport per al conjunt de caràcters de MySQL 'utf8mb4' i es utilitzat per defecte en els servidors que el suporten.

[3] Per utilitzar els URL de SEO, hauràs de tenir instal·lada l'extensió mod_rewrite de l'Apache.

[4] No utilitzi PHP 4.3.9, 4.4.2 o 5.0.4. Aquestes versions tenen errors coneguts que interfereixen amb la instal·lació. Zend Optimizer 2.5.10 per a PHP 4.4 també te greus errors i haurà de demanar al seu proveïdor d'allotjament que l'actualitzi a una versió més recent. Joomla! les versions 1.5.15 i posteriors son compatibles amb PHP 5.3. Tingui en compte que la llibreria OpenID no es compatible amb PHP 5.3.

[5] El suport per a Microsoft SQL Server va ser afegit a la versió 2.5; les versions 1.6 i 1.7 no tenen suport.

[6] Per a Microsoft IIS (depenent de la seva configuració) podria necessitar el següent:

Per a una major assistència sobre l'ús de Microsoft IIS, visita el fòrum de IIS de Joomla!.

[7] This is the minimum version which is guaranteed to work, older versions may work but are not supported.

Opcions de Configuració

Si està instal·lant en un ordinador local, hi ha uns quants paquets que li ajudaran a començar més ràpidament que amb les instal·lacions individuals:

  • LAMP (Linux) - La majoria de les distribucions Linux porten un servidor LAMP preconfigurat.
  • WAMP (Windows) - Per a més informació, visiti la pàgina web de WampServer
  • MAMP (Apple OS) - Per a més informació, visiti la pàgina web de MAMP
  • XAMPP (Multi-plataforma) - No apte per a pàgines web operatives i en línia. Per a més informació, visiti la pagina web de XAMPP

Si necessites altres opcions, recomanem visitar els nostres fòrums d'instal·lació per a més informació o comprovar la llista de requeriments tècnics opcionals.