Alle aanbevolen versies zijn gebaseerd op de nieuwste versie van elke serie.

Vereisten aan ondersteunde software

Vereisten voor Joomla! 3.x

Software Aanbevolen Minimum Meer informatie
PHP[1] 7.3 + 5.3.10 (Magic Quotes GPC, MB String Overload = off)
(Zlib Compression ondersteuning, XML ondersteuning, INI Parser ondersteuning, JSON ondersteuning, MB Language = standaard)
Ondersteunde databases
MySQL[2] 5.5.3 + 5.1 (InnoDB ondersteuning vereist)
SQL Server 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
PostgreSQL 9.1 + 8.3.18 https://www.postgresql.org/
Ondersteunde webservers
Apache[3] 2.4 + 2.0 (met mod_mysql, mod_xml, en mod_zlib)
Nginx 1.8 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net
Raadpleeg https://docs.joomla.org/Joomla_Browser_Support voor een lijst met ondersteunde browsers in Joomla 3.x.

Vereisten aan niet-ondersteunde software

Vereisten voor Joomla! 1.6, 1.7, & 2.5

Ondersteuning voor deze versie van Joomla! eindigde op 31 december 2014
Software Aanbevolen Minimum Meer informatie
PHP 5.6 5.2.4 https://www.php.net
Ondersteunde databases
MySQL 5.0.4 + 5.0.4 https://www.mysql.com
SQL Server[5] 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
Ondersteunde webservers
Apache[3] 2.2 + 2.0 (met mod_mysql, mod_xml, en mod_zlib)
Nginx 1.1 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net

Vereisten voor Joomla! 1.5

Ondersteuning voor deze versie van Joomla! eindigde op 31 december 2012
Software Aanbevolen Minimum Meer informatie
PHP[4] 5.3 4.3.10 https://www.php.net
Ondersteunde databases
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Ondersteunde webservers
Apache[3] 2.0 + 1.3 (met mod_mysql, mod_xml, en mod_zlib)
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Vereisten voor Joomla! 1.0

Ondersteuning voor deze versie van Joomla! eindigde op 22 juli 2009
Software Aanbevolen Minimum Meer informatie
PHP[4] 5.3 4.3.10 https://www.php.net
Ondersteunde databases
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Ondersteunde webservers
Apache[3] 2.0 + 1.3 (met mod_mysql, mod_xml, en mod_zlib)
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Voetnoten

[1] PHP 5.3.1 is vereist voor de versies 3.0 tot 3.2. Bij 3.3, is het minimum verhoogd naar PHP 5.3.10. Joomla! versies 3.5 en hoger zijn compatibel met PHP 7.

[2] vanaf Joomla! 3.5, is ondersteuning voor de MySQL's 'utf8mb4' tekenset toegevoegd en wordt dit als standaard gebruikt door servers die dit ondersteunen.

[3] om SEO URL's te gebruiken, moet de Apache mod_rewrite extensie geïnstalleerd zijn.

[4] gebruik geen PHP 4.3.9, 4.4.2 of 5.0.4. Deze releases hebben bugs die de installatie beïnvloeden. Zend Optimizer 2.5.10 met PHP 4.4 heeft ook ernstige bugs en u moet uw hoster vragen te upgraden naar een nieuwere versie. Joomla! versies 1.5.15 en hoger zijn compatibel met PHP 5.3. Merk op dat de OpenID bibliotheek niet compatibel met PHP 5.3 is.

[5] ondersteuning voor Microsoft SQL Server is toegevoegd voor de 2.5 release; 1.6 en 1.7 hebben deze ondersteuning niet.

[6] voor Microsoft IIS (afhankelijk van de instelling) heeft u mogelijk het volgende nodig:

Bezoek, voor meer hulp bij het gebruik van Microsoft IIS, het Joomla! IIS forum.

Configuratie opties

Bij het installeren op een lokale computer, zijn er verschillende pakketten die u daarbij helpen:

  • LAMP (Linux) - De meeste Linuxdistributies komen met een vooraf geconfigureerde server van LAMP.
  • WAMP (Windows) - voor meer informatie, bezoek de WampServer-homepage
  • MAMP (Apple OS) - voor meer informatie, bezoek de MAMP homepage
  • XAMPP (multi-platform) - niet voor live-sites. Voor meer informatie, bezoek de XAMPP-homepage

Als u andere opties wilt, bevelen we voor meer informatie aan onze installatieforums te bezoeken of onze lijst met optionele technische eisen te bekijken.