Όλες οι προτεινόμενες εκδόσεις βασίζονται στην τελευταία επίσημη έκδοση κάθε σειράς.

Απαιτήσεις για υποστηριζόμενο λογισμικό

Απαιτήσεις για το Joomla! 3.x

Λογισμικό Προτεινόμενο Ελάχιστο Περισσότερες πληροφορίες
PHP[1]
(Magic Quotes GPC off)
5.6 or 7.0 + 5.3.10 https://secure.php.net
Υποστηριζόμενες Βάσεις Δεδομένων:
MySQL[2]
(απαιτείται υποστήριξη InnoDB)
5.5.3 + 5.1 https://www.mysql.com
SQL Server 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
PostgreSQL 9.1 + 8.3.18 https://www.postgresql.org/
Διακομιστές Web που υποστηρίζονται:
Apache[3]
(με mod_mysql, mod_xml, και mod_zlib)
2.4 + 2.0 https://www.apache.org
Nginx 1.8 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net

Απαιτήσεις για μη υποστηριζόμενο λογισμικό

Απαιτήσεις για το Joomla! 1.6, 1.7, και 2.5 - Η υποστήριξη έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Λογισμικό Προτείνεται Ελάχιστο Περισσότερες πληροφορίες
PHP 5.6 5.2.4 https://secure.php.net
Υποστηριζόμενες Βάσεις Δεδομένων:
MySQL 5.0.4 + 5.0.4 https://www.mysql.com
SQL Server[5] 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
Υποστηριζόμενοι διακομιστές Web:
Apache[3]
(με mod_mysql, mod_xml, και mod_zlib)
2.2 + 2.0 https://www.apache.org
Nginx 1.1 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net

Απαιτήσεις για το Joomla! 1,5 - υποστήριξη έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Λογισμικό Προτεινόμενο Ελάχιστο Περισσότερες πληροφορίες
PHP[4] 5.3 4.3.10 https://secure.php.net
Υποστηριζόμενες Βάσεις Δεδομένων:
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Υποστηριζόμενοι διακομιστές Web:
Apache[3]
(με mod_mysql, mod_xml, και mod_zlib)
2.0 + 1.3 https://www.apache.org
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Απαιτήσεις για το Joomla! 1,0 - υποστήριξη έληξε στις 22 Ιουλίου 2009

Λογισμικό Προτεινόμενο Ελάχιστο Περισσότερες πληροφορίες
PHP[4] 5.3 4.2 https://secure.php.net
Υποστηριζόμενες Βάσεις Δεδομένων:
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Υποστηριζόμενοι διακομιστές Web:
Apache[3]
(με mod_mysql, mod_xml, και mod_zlib)
2.x + 1.3 https://www.apache.org
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Υποσημειώσεις

[1] Για τις εκδόσεις 3.0 έως 3.2 απαιτείται PHP 5.3.1. Για την έκδοση 3.3, το ελάχιστο αυξάνεται σε PHP 5.3.10. Το Joomla! 3.5 και οινεότερες εκδόσεις είναι συμβατές με την PHP 7.

[2] Από το Joomla! 3.5, σε διακομιστές που υποστηρίζουν MySQL «utf8mb4» χαρακτήρες, προστίθεται και χρησιμοποιείται από προεπιλογή

[3] προκειμένου να χρησημοποιήσετε τις SEO διευθύνσεις URL, θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένη την επέκταση mod_rewrite του Apache.

[4] μην χρησιμοποιείτε PHP 4.3.9, 4.4.2 ή 5.0.4 του. Αυτές οι εκδόσεις έχουν γνωστά σφάλματα που θα παρεμποδίσουν την εγκατάσταση. Zend Optimizer 2.5.10 για PHP 4.4 έχει επίσης σοβαρά σφάλματα και θα πρέπει να ρωτήσετε τον host σας να το αναβαθμίσει σε μια νεότερη έκδοση. Joomla! οι εκδόσεις 1.5.15 και νεότερες είναι συμβατές και με PHP 5.3. Σημειώστε ότι η βιβλιοθήκη OpenID δεν είναι συμβατή και με PHP 5.3.

[5] Η υποστήριξη για Microsoft SQL Server έχει προστεθεί για την έκδοση 2.5. Ξ εκδόσεις 1.6 και 1.7 δεν την υποστηρίζουν.

[6] Για το Microsoft IIS (ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας) μπορεί να χρειάζεστε τα εξής:

Για περαιτέρω βοήθεια χρησιμοποιώντας το Microsoft IIS, επισκεφτείτε το Joomla! IIS φόρουμ.

Διαμόρφωση Ρυθμίσεων

Εάν κάνετε εγκατάσταση σε έναν τοπικό υπολογιστή, υπάρχουν μια σειρά από πακέτα που θα σας βοηθήσουν στην ταχύτερη δημιουργία από ό, τι οι μεμονωμένες εγκαταστάσεις:

Αν χρειάζεστε άλλες επιλογές, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το φόρουμ εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες ή να ελέγξετε τον κατάλογο των προαιρετικών τεχνικών απαιτήσεων.