Όλες οι προτεινόμενες εκδόσεις βασίζονται στην τελευταία επίσημη έκδοση κάθε σειράς.

Απαιτήσεις για υποστηριζόμενο λογισμικό

Requirements for Joomla! 4.x

Λογισμικό Προτεινόμενο Ελάχιστο[7] Περισσότερες Πληροφορίες
PHP 8.0 7.2.5 https://www.php.net
Υποστηριζόμενες Βάσεις Δεδομένων
MySQL 5.6 + 5.6 https://www.mysql.com
PostgreSQL 11.0 + 11.0 (ext/pgsql υποστήριξη σε PHP έχει αφαιρεθεί. Τώρα χρησιμοποιεί το πρόγραμμα PostgreSQL PDO Driver)
Διακομιστές Web που υποστηρίζονται
Apache[3] 2.4 + 2.4 (με mod_mysql, mod_xml, και mod_zlib)
Nginx 1.18 + 1.10 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 10 + 8 https://www.iis.net

Requirements for Joomla! 3.x

Λογισμικό Προτεινόμενο Ελάχιστο Περισσότερες Πληροφορίες
PHP[1] 8.0 5.3.10 (Magic Quotes GPC, MB String Overload = ανενεργό)
(Zlib Υποστήριξη Συμπίεσης, XML Υποστήριξη, INI Parser Υποστήριξη, JSON Υποστήριξη, MB Γλώσσα = Προεπιλογή)
Υποστηριζόμενες Βάσεις Δεδομένων
MySQL[2] 5.5.3 + 5.1 (απαιτείται υποστήριξη InnoDB)
SQL Server 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
PostgreSQL 9.1 + 8.3.18 https://www.postgresql.org/
Διακομιστές Web που υποστηρίζονται
Apache[3] 2.4 + 2.0 (με mod_mysql, mod_xml, και mod_zlib)
Nginx 1.8 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net
Παρακαλώ δείτε https://docs.joomla.org/Joomla_Browser_Support για μια λίστα από προγράμματα περιήγησης που υποστηρίζονται στο Joomla 3.x.

Απαιτήσεις για μη υποστηριζόμενο λογισμικό

Απαιτήσεις για το Joomla! 1.6, 1.7, και 2.5

Η υποστήριξη αυτής της έκδοσης του Joomla! λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014
Λογισμικό Προτεινόμενο Ελάχιστο Περισσότερες Πληροφορίες
PHP 5.6 5.2.4 https://www.php.net
Υποστηριζόμενες Βάσεις Δεδομένων
MySQL 5.0.4 + 5.0.4 https://www.mysql.com
SQL Server[5] 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
Διακομιστές Web που υποστηρίζονται
Apache[3] 2.2 + 2.0 (με mod_mysql, mod_xml, και mod_zlib)
Nginx 1.1 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net

Απαιτήσεις για το Joomla! 1.5

Η υποστήριξη αυτής της έκδοσης του Joomla! λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2012
Λογισμικό Προτεινόμενο Ελάχιστο Περισσότερες Πληροφορίες
PHP[4] 5.3 4.3.10 https://www.php.net
Υποστηριζόμενες Βάσεις Δεδομένων
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Διακομιστές Web που υποστηρίζονται
Apache[3] 2.0 + 1.3 (με mod_mysql, mod_xml, και mod_zlib)
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Απαιτήσεις για το Joomla! 1.0

Η υποστήριξη αυτής της έκδοσης του Joomla! λήγει στις 22 Ιουλίου 2009
Λογισμικό Προτεινόμενο Ελάχιστο Περισσότερες Πληροφορίες
PHP[4] 5.3 4.3.10 https://www.php.net
Υποστηριζόμενες Βάσεις Δεδομένων
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Διακομιστές Web που υποστηρίζονται
Apache[3] 2.0 + 1.3 (με mod_mysql, mod_xml, και mod_zlib)
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Υποσημειώσεις

[1] Για τις εκδόσεις 3.0 έως 3.2 απαιτείται PHP 5.3.1. Για την έκδοση 3.3, το ελάχιστο αυξάνεται σε PHP 5.3.10. Το Joomla! 3.5 και οι νεότερες εκδόσεις είναι συμβατές με την PHP 7.

[2] Από το Joomla! 3.5, η υποστήριξη για το σύνολο χαρακτήρων `utf8mb4` της MySQL προστίθεται και χρησιμοποιείται από προεπιλογή από διακομιστές που το υποστηρίζουν.

[3] προκειμένου να χρησημοποιήσετε τις SEO διευθύνσεις URL, θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένη την επέκταση mod_rewrite του Apache.

[4] μην χρησιμοποιείτε PHP 4.3.9, 4.4.2 ή 5.0.4 του. Αυτές οι εκδόσεις έχουν γνωστά σφάλματα που θα παρεμποδίσουν την εγκατάσταση. Zend Optimizer 2.5.10 για PHP 4.4 έχει επίσης σοβαρά σφάλματα και θα πρέπει να ρωτήσετε τον host σας να το αναβαθμίσει σε μια νεότερη έκδοση. Joomla! οι εκδόσεις 1.5.15 και νεότερες είναι συμβατές και με PHP 5.3. Σημειώστε ότι η βιβλιοθήκη OpenID δεν είναι συμβατή και με PHP 5.3.

[5] Η υποστήριξη για Microsoft SQL Server έχει προστεθεί για την έκδοση 2.5. Ξ εκδόσεις 1.6 και 1.7 δεν την υποστηρίζουν.

[6] Για το Microsoft IIS (ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας) μπορεί να χρειάζεστε τα εξής:

Για περαιτέρω βοήθεια χρησιμοποιώντας το Microsoft IIS, επισκεφτείτε το Joomla! IIS φόρουμ.

[7] Αυτή είναι η ελάχιστη έκδοση που είναι εγγυημένη για να λειτουργήσει, παλαιότερες εκδόσεις μπορεί να λειτουργήσουν αλλά δεν υποστηρίζονται.

Διαμόρφωση Ρυθμίσεων

Εάν κάνετε εγκατάσταση σε έναν τοπικό υπολογιστή, υπάρχουν μια σειρά από πακέτα που θα σας βοηθήσουν στην ταχύτερη δημιουργία από ότι οι μεμονωμένες εγκαταστάσεις:

Αν χρειάζεστε άλλες επιλογές, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το φόρουμ εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες ή να ελέγξετε τον κατάλογο των προαιρετικών τεχνικών απαιτήσεων.