Mae Joomla yn siarad eich iaith, bo chi'n siarad Ffrangeg, Japaneg neu Farsi. Os yw defnyddwyr eich gwefan yn siarad un iaith a'ch gweinyddwyr un arall gallwch addasu'r gosodiadau iaith i fodloni eu hanghenion - hyd yn oed ar sail defnyddiwr unigol.

Joomla 1.5

Mae Joomla 1.5 yn dod gyda 67 o becynnau iaith achrededig y gallwch osod ar eich gwefan, yn ogystal â'r iaith ffynhonnell, Saesneg (Lloegr).

Sylwch fod cefnogaeth i fersiwn Joomla 1.5 wedi dod i ben ar Ragfyr 31 2012. Argymhellir, yn gryf, eich bod yn diweddaru i fersiwn sy'n cael ei gefnogi.

Joomla 2.5

Mae Joomla 2.5 yn dod gyda 69 o becynnau iaith achrededig y gallwch osod ar eich gwefan, yn ogystal â'r iaith ffynhonnell, Saesneg (Lloegr).

Sylwch fod cefnogaeth i fersiwn Joomla 2.5 wedi dod i ben ar Ragfyr 31 2014. Argymhellir, yn gryf, eich bod yn diweddaru i fersiwn sy'n cael ei gefnogi.

Joomla 3.x

Yn ogystal â'r iaith ffynhonnell, Saesneg (Lloegr), mae Joomla 3.x yn dod gyda 84 o becynnau iaith achrededig y gallwch eu gosod yn uniongyrchol o'ch gwefan weinyddol ac felly yn gadael i chi addasu eich gosodiadau iaith i fodloni anghenion defnyddwyr a gweinyddwyr eich gwefan.

Joomla 4.x

Yn ogystal â'r iaith ffynhonnell, Saesneg (Lloegr), mae Joomla 4.x yn dod gyda 64 o becynnau iaith achrededig y gallwch eu gosod yn uniongyrchol o'ch gwefan weinyddol ac felly yn gadael i chi addasu eich gosodiadau iaith i fodloni anghenion defnyddwyr a gweinyddwyr eich gwefan.

Joomla 5.x

In addition with the source language, English (British), Joomla 5.x comes with 63 accredited language packs you can install directly from the backend of your site, allowing you to customize your language settings to serve the needs of your site's users and administrators.

Nid yw eich iaith ar gael a hoffech helpu i leoleiddio Joomla yn eich iaith?
Cysylltwch â'r Tîm Iaith CMS Joomla! (Craidd)