Ενημέρωση!

Αυτή η σειρά εκδόσεων του Joomla! δεν υποστηρίζεται πλέον.
Joomla! έκδοση 2.5.28
Κυκλοφορήσε στις
Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014 15:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5574-joomla-2-5-28-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.27
Κυκλοφορήσε στις
Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου 2014 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5568-joomla-2-5-27-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.26
Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5566-joomla-2-5-26-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.25
Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5563-joomla-2-5-25-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.24
Κυκλοφορήσε στις
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 13:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5556-joomla-2-5-24-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.23
Κυκλοφορήσε στις
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5554-joomla-2-5-23-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.22
Κυκλοφορήσε στις
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5552-joomla-2-5-22-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.21
Κυκλοφορήσε στις
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014 13:30
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5550-joomla-2-5-21-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.20
Κυκλοφορήσε στις
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5545-joomla-2-5-20-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.19
Κυκλοφορήσε στις
Πέμπτη, 06 Μαρτίου 2014 14:30
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5537-joomla-2-5-19-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.18
Κυκλοφορήσε στις
Πέμπτη, 06 Φεβρουαρίου 2014 16:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5530-joomla-2-5-18-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.17
Κυκλοφορήσε στις
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013 14:30
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5522-joomla-2-5-17-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.16
Κυκλοφορήσε στις
Τετάρτη, 06 Νοεμβρίου 2013 22:30
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5518-joomla-2-5-16-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.15
Κυκλοφορήσε στις
Τετάρτη, 06 Νοεμβρίου 2013 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5517-joomla-2-5-15-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.14
Κυκλοφορήσε στις
Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2013 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5506-joomla-2-5-14-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.13
Κυκλοφορήσε στις
Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5503-joomla-2-5-13-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.12
Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5503-joomla-2-5-13-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.11
Κυκλοφορήσε στις
Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5498-joomla-2-5-11-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.10
Κυκλοφορήσε στις
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5493-joomla-2-5-10-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.9
Κυκλοφορήσε στις
Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2013 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5477-joomla-2-5-9-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.8
Κυκλοφορήσε στις
Πέμπτη, 08 Νοεμβρίου 2012 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5470-joomla-2-5-8-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.7
Κυκλοφορήσε στις
Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5463-joomla-2-5-7-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.6
Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5428-joomla-256-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.5
Κυκλοφορήσε στις
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5427-joomla-255-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.4
Κυκλοφορήσε στις
Δευτέρα, 02 Απριλίου 2012 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5418-joomla-254-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.3
Κυκλοφορήσε στις
Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5416-joomla-253-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.2
Κυκλοφορήσε στις
Δευτέρα, 05 Μαρτίου 2012 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5415-joomla-252-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.1
Κυκλοφορήσε στις
Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2012 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5410-joomla-251-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 2.5.0
Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5403-joomla-250-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 1.7.5
Κυκλοφορήσε στις
Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2012 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5411-joomla-175-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 1.7.4
Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5405-joomla-174-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 1.7.3
Κυκλοφορήσε στις
Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5392-joomla-173-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 1.7.2
Κυκλοφορήσε στις
Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5389-joomla-172-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 1.7.1
Κυκλοφορήσε στις
Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5387-joomla-171-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 1.7.0
Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5380-joomla-170-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 1.6.6
Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011 23:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5383-joomla-166-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 1.6.5
Κυκλοφορήσε στις
Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011 23:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5378-joomla-165-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 1.6.4
Κυκλοφορήσε στις
Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011 23:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5374-joomla-164-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 1.6.3
Κυκλοφορήσε στις
Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011 23:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5370-joomla-163-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 1.6.2
Κυκλοφορήσε στις
Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011 23:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5368-joomla-162-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 1.6.1
Κυκλοφορήσε στις
Δευτέρα, 07 Μαρτίου 2011 23:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5350-joomla-161-released.html

Προβολή αρχείων

Joomla! έκδοση 1.6.0
Κυκλοφορήσε στις
Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011 23:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/general-news/5348-joomlar-16-has-arrived.html

Προβολή αρχείων